Felles klagenemd

Hender i hverandre  - Klikk for stort bilde Istockphoto

Kommunestyret opprettet 03.02.2016 en felles klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd, med mindre annet følger av særlovgivningen eller myndigheten er delegert til et utvalg.

 

Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Medlemmene velges blant formannskapets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for nemda jfr. kommuneloven § 10 pkt. 3.

 

NB! Klagenemdas møter er lukket for publikum, og holdes etter møter i formannskapet.
 

 

Valgte medlemmer for perioden 2015-2019

1. Tone Frønes (AP) leder

2. Christian Holm (SV) nestleder 

3. Elisabeth Belsten (H)

4. Øyvind Solum (MdG)

5. Anne Berit Smørås (V)

 

Numeriske varamedlemmer:

1. Kjellaug Myhre (R)

2. Erik Adland (H)

3. Truls Wickholm (AP)

4. Nina Sandberg (AP)

 

Publisert av Mette Marit Bratlie. Ansvarlig Rådmannen. Sist endret 19.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering