Nesodden kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til Kommunenes sentralforbund (KS). Bakgrunnen for registeret er at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig.

 

Opplysningene i Styrevervregisteret er publisert her: www.styrevervregisteret.no.

 

Liste over styreverv i Nesodden kommune