KommuneTV

Vil du følge med i lokalpolitikken? Møtene i Kommunestyret og Formannskapet blir overført på direkte på kommuneTV.


Sakskartet finner du i møtekalenderen.

 

Følg sendingen her.

 

Du kan se møtet i ettertid, når dette er redigert (1 - 4 dager) etter sending.

Briller og lovbok

På møtet skal formannskapet behandle sakene gang- og sykkelvei mellom Bråtenveien og Holenveien,

omlegging fra ananloge til digitale trygghetsalarmer og vann- og avløpsløsning for Ildjernet.

 

Tid og sted: 17:15-21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum og overføres også på KommuneTV.

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over formannskapsmøtene første halvdel av 2017

 

Mann i rullestol ser på utsikt.

Tid og sted: 17:15 - 21:00 på Flasken, Flaskebekksenteret.

 

Møtet er åpent for alle interesserte.

 

Til sakslista

 

Oversikt over møter i rådet for likestilling av funksjonshemmede første halvdel av 2017

Omsorg 10x15.jpg

Tid og sted: 17.15 – 21.00, møterom Agnor 1, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Til sakslista

 

Oversikt over møter i helse- og omsorgsutvalget første halvdel av 2017

 

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Tid og sted: 17.15 – 21.00, møterom Hasle 1 og 2, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Til sakslista

 

Oversikt over møter i skole- og oppvekstutvalget første halvdel av 2017

 

Byggeprosess 10x15.jpg

Tid og sted: Kl. 17:15-21:00 i Elevkantina, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Her finner du hele sakskartet

 

Oversikt over møter i plan- og teknikkutvalget første halvdel 2017

 

Briller og lovbok

Tid og sted: 17:15-21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum og overføres også KommuneTV.

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over kommunestyremøtene første halvdel av 2017

Ordfører Nina Sandberg

Har du noe du kunne tenke deg å ta opp med ordføreren vår? Noe du lurer på, noe du brenner for, noe du vil fortelle? 

 

Ordfører Nina Sandberg har åpent kontor i biblioteket en dag i måneden, men

kan alltid kontaktes direkte på Nina.Sandberg@nesodden.kommune.no.

 

Grip sjansen til en uformell prat med Nesoddens ordfører!

 

Våren 2017:

Tirsdag 7. februar  kl. 8-12:30

Tirsdag 7. mars kl. 12-18

Tirsdag 4. april kl. 8-14

Tirsdag 2. mai kl. 11-17

Tirsdag 6. juni kl. 8-14

Briller og lovbok

Tid og sted: 18:15-21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum og overføres også på KommuneTV.

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over formannskapsmøtene første halvdel av 2017

Briller og lovbok

Formannskapet samles til forberedende oppstarstmøte i styringsgruppa for kommuneplanen.

 

Tid og sted: 17:15 – 21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten. 

 

Møtet overføres på KommuneTV

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over formannskapsmøter første halvdel av 2017

Byggeprosess 10x15.jpg

Tirsdag 20. desember holdes årets siste møte i plan- og teknikkutvalget.

 

Tid og sted: Kl. 17:15 - 21:00 i Elevkantina, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Alle møtedokumentene finner du her.

 

Her finner du en oversikt over alle årets møter i plan- og teknikkutvalget.

Mann i rullestol ser på utsikt.

Møtet foregår i Ungdomsarenaen i Tangenten fra kl. 17:15, og er åpent for publikum.

Briller og lovbok

Møtet foregår i Ungdomsarenaen i Tangenten fra 15:15 - 16:30.

 

Se møtedokumentene her.

 

Vi gjør oppmerksom på at møtet ikke vil bli overført på KommuneTV.  

Briller og lovbok

Kommunestyret skal blant annet fatte endelig vedtak om kulturplan 2016-2023. Møtet skal også behandle planen «Å vokse opp og høre til. Plan for et godt oppvekstmiljø i Nesodden kommune 2017 – 2021». 

 

Tid og sted: Kl. 17:15 – 21:30, Ungdomsarenaen i Tangenten.

 

Kommunestyremøtene er åpene for publikum. Du kan også følge møtet på KommuneTV.

 

Oversikt over alle sakene og tilhørende dokumenter.

 

Oversikt over alle årets kommunestyremøter.

Omsorg 10x15.jpg

Utvalget behandler "Helhetlig plan for helse og omsorg 2017 - 2030". 

 

Tid og sted: Kl. 17:15 - 21:00 i møterom Agnor, Tangenten.

 

Du finner møtedokumentene her.

 

Oversikt over årets møter i helse- og omsorgsutvalget.

Gutt som spiller gitar 10x15.jpg

Blant sakene som skal opp på møtet er plan for klima og biologisk mangfold (KOB-planen), Kulturplan 2016-2023 og justering av leiepriser for kommunale lokaler.

 

Tid og sted: 17.15 – 21.00, møterom Hasle 1 og 2, Tangenten

Møtet er åpent for publikum, men vil bli lukket når utvalget skal behandle tildeling av kulturfond 2016.

 

Alle møtedokumentene finner du her.

 

Oversikt over alle årets møter i kultur- og miljøutvalget.

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Utvalget skal behandle «Å vokse opp og høre til. Plan for et godt oppvekstmiljø i Nesodden kommune 2017-2021».

 

Tid og sted: 17.15 – 21.00, Klasserom R2, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Alle møtedokumentene finner du her.

 

Oversikt over alle årets møter i skole- og oppvekstutvalget.

Byggeprosess 10x15.jpg

Tid og sted: 17.15 – 21.00, Elevkantina, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Alle møtedokumentene finner du her.

 

Oversikt over alle årets møter i plan- og teknikkutvalget.

 

Briller og lovbok

Blant sakene som blir behandlet på onsdagens møte er ombygging av NAVs publikumsmottak, høring av nærpolitireformen og fritak fra eiendomsskatt for enkelte eiendommer i 2017. Rådmannen legger også fram økonomisk status pr. 31. oktober 2016.

 

Tid og sted: 17:15-21:00 i Ungdomsarenaen, Tangenten. Møtet er åpent for publikum, men blir også sendt på KommuneTV her på nettet.

 

Vi har hatt tekniske utfordringer med å publisere sak 98/16 i sakslista på våre nettsider, men saken ligger i sin helhet i sakskartet. Sakskartet og sakslista finner du her.

 

Oversikt over årets formannskapsmøter.

Byggeprosess 10x15.jpg

I møtet skal utvalget blant annet ta stilling til om det skal gis tillatelse til oppstart av detaljregulering for Lillerud gbnr 25/1 (Fagerstrand økolandsby), og forslag til gebyrendringer i plan-, bygg- og delesaker skal behandles.

 

Tid og sted:

Kl. 17:15-21:00 i Elevkantina, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Her finner du hele sakskartet

 

Til oversikten over alle årets møter i Plan- og teknikkutvalget

Briller og lovbok

Blant sakene som behandles på onsdagens møte er kommunens arbeid med bosetting av flyktninger i 2017 og status for bosettingsarbeidet i 2016, gebyrendringer i plan-, bygg- og delesaker og skjenkebevilling for Go Biten Pizza Bar AS.

 

Tid og sted:

Kl. 17:15-21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Kommunestyremøtene er åpne for alle. Du kan også følge møtet direkte på KommuneTV.

 

Her finner du hele sakskartet

 

Oversikt over alle årets kommunestyremøter

 

Omsorg 10x15.jpg

Onsdag 26. oktober er det åpent møte i Helse- og omsorgsutvalget fra kl. 17.15 i møterom Agnor i Tangenten.

 

 

Saker til behandling:

021/16 - Skjenkebevilling for Go Biten Pizza Bar AS
022/16 - Overordnet samarbeidsavtale mellom Nesodden kommune og Akershus universitetssykehus
023/16 - Storkjøkken Nesodden kommune
024/16 - Statens anmodning om bosetting av flyktninger i 2017 og status for bosettingsarbeidet i 2016

 

Til møteinnkallingen og en tilleggsinnkalling.

Briller og lovbok

Møtet begynner kl. 17:15 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

Gutt som spiller gitar 10x15.jpg

Kultur- og miljøutvalget har møte tirsdag 18. oktober kl. 17:15 – 21:00 i møterom Hasle 1 og 2, Tangenten.

 

Møtene i Kultur- og miljøutvalget er åpne for publikum.

 

Briller og lovbok

Onsdag 28. september er det kommunestyremøte kl. 17:15 – 21:30. Du kan følge møtet på KommuneTV, eller møte opp i Ungdomsarenaen i Tangenten.

 

Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

Plan- og teknikkutvalget har møte tirsdag 27. september kl. 17:15 – 21:00  i 1. etasje på Samfunnshuset.

 

Briller og lovbok

Formannskapet avholder møte onsdag 21. september fra kl. 17:15 - 21:30. Du kan følge møtet direkte på KommuneTV, eller møte opp i Ungdomsarenaen i Tangenten.

 

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Skole- og oppvekstutvalget har møte tirsdag 13.09. 16 kl. 17:15 – 21:00 i møterom Hasle 1 og 2, Tangenten.

Møtene i Skole- og oppvekstutvalget er åpne for publikum.

 

Saker til behandling

020/16 - Ny nasjonal rammeplan for kulturskolen

Velkommen!

Gutt som spiller gitar 10x15.jpg

Kultur- og miljøutvalget har møte tirsdag 13.09.16 kl. 17:15 – 21:00 i Elevkantina, Tangenten.

 

Møtene i Kultur- og miljøutvalget er åpne for publikum.

 

Saker til behandling:

024/16 - Valg av representant til innkjøpskommiteen for kunst til Nesodden kommune

 

Velkommen!

 

Omsorg 10x15.jpg

Onsdag 14. september er det åpent møte i Helse- og omsorgsutvalget kl. 17.15 i møterom Agnor.

 

Saker til behandling:


017/16 - Salgsbevilling for Spar Fagerstrand

018/16 - Søknad om salgsbevilling for marked.no

019/16 - Skjenkebevilling for Go Biten Pizza Bar AS

 

Orienteringer

 • Fra Helse og omsorg
  - Folkehelsearbeid
 • Fra NAV

Velkommen!

Briller og lovbok

 Følg med på høstens første kommunestyremøte i dag kl. 17:15.

 

Du kan følge møtet på KommuneTV her på nettet,  eller møte opp i Ungdomsarenaen i Tangenten kl. 17:15.

 

Velkommen!

 

Saker til behandling:


085/16
Gang- og sykkelveg langs fv156 Torvet-Fjordvangen - vedtak av planendring
086/16
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikvegen - Vedtak av planendring
087/16
Ny kommunelov - høring - diskusjonsgrunnlag
088/16
Justering av kommunegrense mellom Nesodden og Frogn kommuner
089/16
Kommunestyrets delegering av myndighet til andre organer - ny behandling

Briller og lovbok

Formannskapet avholder møte onsdag 31. august fra kl. 17:15 – 21:00 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

 

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge møtet direkte på KommuneTV.

Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

Plan- og teknikkutvalget holder første møte etter sommerferien tirsdag 16. august kl. 17:15 - 21:00 i Elevkantina, Tangenten.

Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

Plan- og teknikkutvalget holder møte tirsdag 28. juni kl. 17:15 - 21:00 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

Briller og lovbok

Siste kommunestyremøte før sommeren avholdes onsdag 15. juni fra 09:15 – 17:00 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

WEB- TV Skjermbilde 1.jpg

Vi gjør oppmerksom på at det ligger to videoklipp fra heldagsmøtet i kommunestyret onsdag 15. juni. Dersom du vil se alle sakene som ble behandlet, klikk på fanen "Kommunestyret" på KommuneTV for å få opp begge klippene.

 

Her finner du KommuneTV.  

Briller og lovbok

I forbindelse med kommunestyrets heldagsmøte onsdag 15. juni vil det også bli avholdt et ekstraordinært møte i formannskapet.

 

Tid og sted: 12:15 – 13:05 i møterom Hasle, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge møtet direkte på KommuneTV.

Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

Plan- og teknikkutvalget holder møte onsdag 7. juni kl. 16:00 - 21:00 (befaring fra kl. 16).

OBS: Sted for møtet er klasserom i 2. etg. på Samfunnshuset.

Omsorg 10x15.jpg

Helse- og omsorgsutvalget har møte onsdag 8. juni kl. 17:15 – 21:00 i møterom Agnor 1 og 2, Tangenten.

Briller og lovbok

Formannskapet holder ekstraordinært møte onsdag 8. juni kl. 19:15 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

Gutt som spiller gitar 10x15.jpg

Kultur- og miljøutvalget har møte tirsdag 31.05.16 kl. 17:15 – 21:00 i Elevkantina, Tangenten.

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Skole- og oppvekstutvalget har møte tirsdag 31.05.16 kl. 17:15 – 21:00 i møterom Hasle 1 og 2, Tangenten.

Briller og lovbok

Formannskapet har møte onsdag 1. juni kl. 17:15 - 21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum og overføres også på KommuneTV.

Mann i rullestol ser på utsikt.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte mandag 30.05.16 kl. 17:15 - 21:00 i Undervisningsrom R1, Tangenten. 

Briller og lovbok

I dag kl. 17:15 er det møte i Formannskapet. Møtet er åpent for publikum, men kan også følges på kommuneTV. Sakene finner du under.

 

Formannskapet er valgstyre for folkeavstemningen og vil avholde et møte etter det ordinære Formannskapsmøtet. Viser til informasjon om rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing som avholdes søndag 12. juni 2016 fra kl. 09.00 – kl. 21.00.
Valgstyremøtet blir ikke overført via kommuneTV, men er åpent for publikum.

Helse- og omsorgsutvalget på besøk til sykehjemmet april 2016

Det ble avholdt heldagsmøte m/befaring i Helse- og omsorgsutvalget onsdag 27. april.

 

Denne dagen inneholdt behandling av salgs- og skjenkebevillinger for kommunestyreperioden 2015-2019, og besøk til sykehjemmet, Nesoddtunet bo- og servicesenter, Ekelund seniorsenter og et besøk til KAD (kommunal akutt døgnenhet) og legevakten på Ski sykehus.

Lovbok, hammer og briller

Møtet holdes i Ungdomsarenaen, Tangenten, og er åpent for alle.

 

Du kan også følge møtet direkte på kommuneTV.

 

Se saksliste og sakspapirer

Ipad

Møteportalen skal oppgraderes 4. april fra og med kl. 16.00. Dette betyr noen timer med nedetid.

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre.

 

Vi håper portalen vil fremstå i en ny og forbedret utgave. Vi vil snarest informere om nyheter i siste versjon.

Helsearbeider og en pasient (2)

I dag er det åpent møte i Helse- og omsorgsutvalget kl. 17.15 i møterom Agnor.

 

​Saker til behandling:

​009/16 - Kapasitetsforandringer i Oslo og Akershus sykehusområder - HØRING

​010/16 - Forvaltningsrapport - Samhandlingsreformen

Se saksliste og sakspapirer

Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

Tirsdagens møte i Plan- og teknikkutvalget avholdes i klasserom i 2. etasje på samfunnshuset. Møtet starter 17.15 og er åpnet for tilhørere.

 

Briller og lovbok

Formannskapet har møte 2. mars kl. 17.15 i Ungdomsarenaen

Møtet er åpent for publikum og overføres også på kommunetv

 
Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

 Det avholdes et ekstraordinært møte i Plan- og teknikkutvalget 1. mars kl. 17.15 på Samfunnshuset i klasserommet  2. etg.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Sak til behandling:

 • Sak 021/16 Spro molo - Tilsyn av dumping/farleden

  Saken gjelder: Oppfølging av vedtak i PT 09.02.2016 (sak 018/16) om stans av dumping av steinmasser i Spro havn i forbindelse med bygging av molo og administrativt vedtak om stans i arbeidet med moloen nedlagt 10.02.2016 med bakgrunn i usikkerhet om tiltakets ytre rammer.
  Alle dokumenter til saken finner du her.
   

Sak 019/16 som ble behandlet i fjernmøte av 18.02.2016 må behandles på nytt jf. forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling. Det kalles derfor inn til ekstraordinært møte.

Omsorg 10x15.jpg

Helse- og omsorgsutvalget har møte onsdag 17.02.16 kl. 17:15 i møterom Agnor.

Møtet er åpent for publikum.

 

Saker til behandling:

006/16

Ny søknad om skjenke- og serveringsbevilling for Fagerstrand Restaurant

007/16

Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Go biten Pizza Bar AS

 

Saksfremleggene kan leses her.

Briller og lovbok

Møtet holdes i Ungdomsarenaen, Tangenten, og er åpent for alle.


Du kan også følge møtet hjemmefra på nesodden.kommunetv.no.

 

Mer informasjon om hver sak får du her.

 

Oversikt over saker til behandling:


001/16
Godkjenning av møteprotokoll

002/16
Referatsaker

003/16
Forslag om bruk av hardbrukshus

004/16
Reguleringsplan Fv 157 Flaskebekk - Granholt

005/16
Detaljregulering Låvetomta del av B22

006/16
Statens anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 og plantall for 2017

Briller og lovbok

Formannskapet har møte onsdag 27.01.16 kl. 17.15 i Ungdomsarenaen (Tangenten). Merk ny møtedag.

Møtet er åpent for publikum, men du kan også følge møtet direkte på kommunetv.no

 

Mer informasjon om hver sak får du her.

 

Saker til behandling (oversikt):


002/16
Statens anmodning om bosetting av flyktninger i 2016 og plantall for 2017


003/16
Forslag om bruk av hardbrukshus


004/16
Ansvarsområder for Kultur- og miljøutvalget og Plan- og teknikkutvalget, perioden 2015-2019

 

Briller og lovbok

 

Møtet holdes i Tangenten, Ungdomsarenen. Møtet er åpent for alle.
Du kan også følge sendingen direkte på Nesodden kommunetv.no

 


 

Saker til behandling er:


148/15
Forskrift om skoletilhørighet i Nesodden kommune

149/15
Endringer i vedtekter for kommunale barnehager

150/15
Plan for et mobbefritt oppvekstmiljø i Nesodden kommune 2015-2019

151/15
Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 - skatteåret 2016

Omsorg 10x15.jpg

Onsdag 9. desember kl. 17:15  i Tangenten og møterom Agnor. 

 

Møterommet Agnor ligger i 2. etasje (toppetasjen) mellom biblioteket og Tangenåsen ungdomsskole.

Møte er åpent for publikum.

Innkalling

Utfyllende saksfremlegg.

 

Til behandling:

Lovbok, hammer og briller

Kommunestyret har møte torsdag 26. november kl. 16.15
 
i Ungdomsarenaen (Tangenten).

 

Møte er åpnet for alle.

 

Du kan følge med på møtet hjemmefra fra kl. 16:15 via kommuneTV.
Her vil du også finne alle tidligere møter arkivert.

 

Utfyllende informasjon om sakene som skal behandles.


Til behandling 26. november:

127/15 FIKS - årsregnskap og årsberetning (utsatt sak)
128/15 Trafikksikkerhetsplan 2015-2018
129/15 Aksjon skolevei 2016
130/15 Søknad om ekstraordinært kapitaltilskudd 2015 fra Ellingstad barnehage AS
131/15 OPS - Prosjekt - godkjenning - omsorgsboliger
132/15 Vintervedlikehold private veier

Briller og lovbok

Formannskapet har møte torsdag 19. november kl. 16.15 i Tangenten, Ungdomsarenaen.
 

Du kan følge møtet direkte på nesodden.kommunetv.no.

 

Møte er åpent for publikum.

 

Utfyllende informasjon om sakene som skal behandles.

 

Oversikt over saker til behandling:


059/15: Budsjetter for 2016 - Økonomiplan for 2017-2019
060/15: Trafikksikkerhetsplan 2015-2018
061/15: Aksjon skolevei 2016

Omsorg

Helse- og omsorgsutvalget har sitt første møte onsdag 11. november kl. 17:15  i møterom Hasle i Tangenten.

 

 

Saker til behandling:

 • Folkehelseplan 2015-2019
  Politisk behandling av Folkehelseplan og Kunnskapsdokument etter høring og innarbeidelse av høringsinnspill.
   
 • Bruksendring Nesoddtangen gård
   
 • Fremtidig drift av Nesoddtunet sykehjem
  Alternativvurdering av utbedring av kjøkken på Nesoddtunet for å møte dagens krav fra Mattilsynet og fremtidig kapasitetsbehov. Rehabilitering av eldre del Nesoddtunet.
   
 • OPS-prosjekt - godkjenning - omsorgsboliger 


Sakskart - hele oversikten.

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Skole- og oppvekstutvalget har sitt første møte tirsdag 10. november kl. 17:15  i klasserom R3 i Tangenåsen ungdomsskole, inngang Tangenten.
Oversikten finnes i Infosenteret i 1. etg.

 

Hele sakskartet kan du finne her.

Beredskapsøvelse


Plan- og teknikkutvalget har møte tirsdag 10 november kl. 17:15  i Elevkantinen i Tangenten. 

 

 

Hele sakskartet kan du finne her.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering