KommuneTV

Vil du følge med i lokalpolitikken? Møtene i Kommunestyret og Formannskapet blir overført på direkte på kommuneTV.


Sakskartet finner du i møtekalenderen.

 

Følg sendingen her.

 

Du kan se møtet i ettertid, når dette er redigert (1 - 4 dager) etter sending.

Kommunestyret har møte onsdag 26. april mars kl. 17:15 i Ungdomsarenaen i Tangenten.


Møtet er åpent for publikum, og blir overført direkte på nettet via KommuneTV.

 

Her finner du innkallingen og sakspapirene til kommunestyremøtet 26. april.

Briller og lovbok

Formannsskapsmøte onsdag 19. april kl. 17.15 i Tangenten, møterom Ungdomsarenaen.

 

Møtet er åpent for publikum, og blir overført på kommuneTV.


Innkalling og saksdokumenter.
 

 

 

Mann i rullestol ser på utsikt.

Åpent møte i  Rådet for likestilling av funksjonshemmede (RLF) mandag 3. april kl. 17.15 i Tangenten, Elevkantina.

 

Mer informasjon om møtet: Innkalling

RLF skal ivareta interessene og rettighetene til innbyggere med funksjonsnedsettelse. RLF ønsker alle innbyggere velkommen til å stille spørsmål eller ta opp saker. Det settes av tid ved møtestart ved behov.

 

Ved behov for tilrettelegging med hjelpemidler, gi beskjed til: politisk.sekretariat@nesodden.kommune.no

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Det er åpent møte i Skole- og oppvekstutvalget tirsdag 4. april kl. 17.15 i Tangenten, møterom Hasle 1 og 2.

 

Mer informasjon om møtet: Innkalling 

 

Drøftingssak: Å mestre. Plan for sammenhengen barnehage, skole og skolefritidsordning.

Omsorg 10x15.jpg

Åpent møte i Helse- og omsorgsutvalget onsdag 5. april kl. 17.15 i Tangenten,
møterom Agnor 1 og 2. 

 

 Mer informasjon om møtet: Innkallingen med saksfremlegg.

Briller og lovbok

Kommunestyret har møte onsdag 22. mars kl. 16:15 i Ungdomsarenaen i Tangenten.


Møtet begynner kl. 16:15 med overrekkelse av Tilgjengelighetsprisen 2017 fra ordfører.
Tilgjengelighetsprisen deles ut hvert år til noen som har lyktes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Møtet er åpent for publikum, og blir overført direkte på nettet via KommuneTV.

Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

Det er møte i Plan- og teknikkutvalget tirsdag 21. mars kl. 17:15 i Tangenten.

Møterom: Elevkantina

Møtet er åpent for publikum.
 

Her finner du mer informasjon om sakene som skal behandles.

Ad hoc-komitéen holder møte onsdag 15.3.2017 kl. 15.45 til 16.30 i møterom Hasle.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Referater fra tidligere møter finner du her.

Briller og lovbok

Møte i Formannskapet, onsdag 15. mars kl. 17:15 i Tangenten, møterom Ungdomsarenaen.


Møtet er åpent for publikum.

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Møte i skole- og oppvekstutvalget tirsdag 14. mars kl. 17:15 i Tangenten, møterom Hasle 1 og 2.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Saker til behandling

003/17 - Å dra i samme retning.
              Strategi for kvalitetsutvikling av grunnskolen i Nesodden 2017-2021 - Etter høring

Gutt som spiller gitar 10x15.jpg

Møtested:Elevkantina, Tangenten

Kl.:  17:15 - 21:00

 

Møtet er åpent for publikum.

Møte

Det blir møte i Ad hoc-komiteen for Signalen, Nesoddtangen gård og Lagveien
mandag 6. mars kl. 7.30 - 8.30 i Tangenten, møterom Krange.

 

Omsorg 10x15.jpg

Helse- og omsorgsutvalget har møte torsdag 9. mars kl. 17:15 i Tangenten -
møterom Agnor 1.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Lenke til innkalling med saksfremlegg.

Briller og lovbok

På møtet skal formannskapet behandle sakene gang- og sykkelvei mellom Bråtenveien og Holenveien,

omlegging fra ananloge til digitale trygghetsalarmer og vann- og avløpsløsning for Ildjernet.

 

Tid og sted: 17:15-21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum og overføres også på KommuneTV.

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over formannskapsmøtene første halvdel av 2017

 

Mann i rullestol ser på utsikt.

Tid og sted: 17:15 - 21:00 på Flasken, Flaskebekksenteret.

 

Møtet er åpent for alle interesserte.

 

Til sakslista

 

Oversikt over møter i rådet for likestilling av funksjonshemmede første halvdel av 2017

Omsorg 10x15.jpg

Tid og sted: 17.15 – 21.00, møterom Agnor 1, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Til sakslista

 

Oversikt over møter i helse- og omsorgsutvalget første halvdel av 2017

 

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Tid og sted: 17.15 – 21.00, møterom Hasle 1 og 2, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Til sakslista

 

Oversikt over møter i skole- og oppvekstutvalget første halvdel av 2017

 

Byggeprosess 10x15.jpg

Tid og sted: Kl. 17:15-21:00 i Elevkantina, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Her finner du hele sakskartet

 

Oversikt over møter i plan- og teknikkutvalget første halvdel 2017

 

Briller og lovbok

Tid og sted: 17:15-21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum og overføres også KommuneTV.

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over kommunestyremøtene første halvdel av 2017

Ordfører Nina Sandberg

Har du noe du kunne tenke deg å ta opp med ordføreren vår? Noe du lurer på, noe du brenner for, noe du vil fortelle? 

 

Ordfører Nina Sandberg har åpent kontor i biblioteket en dag i måneden, men

kan alltid kontaktes direkte på Nina.Sandberg@nesodden.kommune.no.

 

Grip sjansen til en uformell prat med Nesoddens ordfører!

 

Våren 2017:

Tirsdag 7. februar  kl. 8-12:30

Tirsdag 7. mars kl. 12-18

Tirsdag 4. april kl. 8-14

Tirsdag 2. mai kl. 11-17

Tirsdag 6. juni kl. 8-14

Briller og lovbok

Tid og sted: 18:15-21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum og overføres også på KommuneTV.

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over formannskapsmøtene første halvdel av 2017

Briller og lovbok

Formannskapet samles til forberedende oppstarstmøte i styringsgruppa for kommuneplanen.

 

Tid og sted: 17:15 – 21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten. 

 

Møtet overføres på KommuneTV

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over formannskapsmøter første halvdel av 2017

Fant du det du lette etter?
Login for redigering