Velkommen til Kommunestyre- og Formannskapsmøter - "live" eller på kommuneTV!

KommuneTV Direktesending - Klikk for stort bildeKommuneTV Direktesending Vil du følge med i lokalpolitikken? Møtene i Kommunestyret og Formannskapet blir overført på direkte på kommuneTV.


Sakskartet finner du i møtekalenderen.

 

Følg sendingen her.

 

Du kan se møtet i ettertid, når dette er redigert (1 - 4 dager) etter sending.

Kommunestyremøtet blir direkte overført via kommunens hjemmeside.
Politikerne ønsker på denne måten større åpenhet og deltagelse rundt de politiske beslutningene.

Du kan selv velge om du vil se podiet eller talerstolen. WebTV- overføringen blir lagret i ett år, slik at du selv kan velge å se enkeltsakene i ettertid. Koblingen til enkeltsaker skjer i løpet av et par dager.

Sist endret 06.04.2016
Nesoddtangen brygge

Ettersom komiteen i slutten av mars kom til at det var hensiktsmessig å utsette de planlagte intervjusamtalene i påvente av tilstandsrapport for gamlebrygga, ble både komitemøte og intervjusamtaler med søkere avlyst. Søkere ble orientert om dette.

Tilstandsrapporten er ferdig, og prosessen kan gjenopptas.

 

Møte i ad hoc-komiteen 21. september kl 15.45 (ny tid) på møterom Krange, Tangenten.

 

 

Briller og lovbok

 Åpent møte i Kommunestyret onsdag 21. juni kl. 17:15 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet blir også sendt direkte på KommuneTV.

 

Mange viktige saker står på agendaen denne dagen, så følg med!

Innsyn i sakene som skal behandles får du her.

Omsorg 10x15.jpg

Åpent ektraordinært møte i Helse- og omsorgsutvalget 21. juni kl. 16.15 i møterom Agnor.

 

Møtet holdes i forkant av Kommunestyret, og skal behandle en skjenkesak:

Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Signalen Sjøbad AS.

Sakspapirene finner du her.

Gutt som spiller gitar 10x15.jpg

 Åpent møte i Kultur- og miljøutvalget tirsdag 13. juni kl. 17.15 i Samfunnshuset.

 Les innkalling og saksdokumenter her.

 

Orienteringer:

- Status Nesodden bibliotek ved biblioteksjef Per Roger Sandvik
- Etisk handel v/budsjett og styring
- Kommunale driftsutgifter på Nesoddparken ved kommunalsjef Anne Dybevold
- Status vennskapssamarbeid
- Status for arbeidet med Ungdata
- Lindehagen, nye muligheter for utsatte kvinner v/Camilla Levin-Erichsen


Til behandling:

013/17
Leie av kommunale idrettsanlegg 2018
014/17
Plan for klima og biologisk mangfold (KOB-planen) - Vedtak 

Briller og lovbok

Åpent møte i Formannskapet onsdag 14.06.2017 kl. 17:15 i Ungdomsarenaen i Tangenten. 

 

Møtet blir overført på kommuneTV.

 

Innkalling med sakspapirer finner du her .

Omsorg 10x15.jpg

Åpent møte i Helse- og omsorgsutvalget onsdag 7. juni kl. 17.15 i Tangenten, møterom Agnor.

 

Innkalling med saksfremlegg finner du her.

 

Saker til behandling:

022/17
Betaling praktisk bistand i BPA ordningen.

Saken gjelder: Endring av praksis for brukere som har tjenesten BPA- betaling for praktisk bistand


023/17
Effektivisering av praktisk bistand innkjøp av matvarer til hjemmeboende

Saken gjelder: Innkjøp av mat til hjemmeboende overføres fra praktisk bistand til private leverandører


024/17
Lokal forskrift rett til opphold i sykehjem- kriterier og ventelister

Saken gjelder: Forslag til lokal forskrift om rett til sykehjemsplass i Nesodden kommune. Forskriften har vært på høring


025/17
Samarbeidsavtale mellom Remonter AS og NAV Nesodden

Saken gjelder: Remonter AS og NAV Nesodden har utformet en samarbeidsavtale som gjelder for 2017 om «aktiv på trygd».

Rådmannen utreder konsekvensene av lovendring i lov om sosiale tjenester i NAV om «Bruk av vilkår for personer under 30 år», og det fremmes en sak til politisk behandling innen utgangen av 2017.

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Åpent møte i Skole- og oppvekstutvalget tirsdag 6. juni kl. 17.15 i Tangenten, møterom Hasle 1 og 2.

 

Orientering om beredskapsteam v/ Sophie Vamnes, fagsjef PPT

 

Sak til behandling:

008/17 - Betalingssatser SFO fra 01.08.2017

 

Innkalling og mer informasjon om saken finner du her.

Briller og lovbok

Det blir et ekstraordinært møte i Formannskapet 31. mai kl.14:45 i Ungdomsarenaen, Tangenten.  

 

Det åpne møtet blir direkte overført på KommuneTV.

 

Saker til behandling:

053/17 - Barnehageopptak 2017 - Behov for etablering av nye barnehageplasser

Sak 053/17 er åpen for publikum.

054/17 - Ansettelse av rådmann

Sak 054/17 er lukket for publikum.

Byggeprosess 10x15.jpg

Politikere og administrasjon ønsker profesjonelle søkere og utbyggere i Nesodden kommune velkommen til informasjons- og dialogmøte:

 

Tirsdag 30. mai 2017 kl. 14.00 i øvre kafe i Tangenten

 

 

Plan-  og teknikkutvalget og administrasjonen vil svare på spørsmål og fortelle litt om status for kommunens arbeid.

Virksomhet Plan, bygg og geodata vil informere om aktuelle forhold knyttet til søker- og byggeprosess.

Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

Plan- og teknikkutvalget har møte tirsdag 30. mai kl. 17:15 på Samfunnshuset.

NB! Møterom: Klasserom, Samfunnshuset

Til behandling:

Fant du det du lette etter?