Kommunereform: Tidligere prosess i Nesodden kommune

Tegning av grønn by (Istockphoto) - Klikk for stort bilde Nå er spørsmålet om Nesodden skal bli del av en ny Follo kommune.

Under finner du en oversikt over det som har skjedd i regi av Nesodden kommune tidligere i prosessen.

I Nesodden kommune har en politisk styringsgruppe ledet reformarbeidet. Underveis i prosessen har kommunestyret behandlet flere saker med kommunereform som tema. Saken fra 4. mai inneholder innspill fra høringsperioden.

 

Nesodden kommune har 4 utredninger om kommunesammenslåing:

  • Nesodden kommune - i dag og fremover (med alternativene: fortsette som egen kommune, sammenslått med hele Follo, Frogn/Vestby og Oslo)
  • Mulig fremtid sammenslått med Frogn og Ås
  • Muliv fremtid i Oslo
  • Follorådets utredning for Folloregionen

 

I prosessen har Nesodden kommune gjennomført politiske  naboprater med flere nabokommuner.

 

I tillegg er det i forbindelsen med intensjonsavtalen mellom Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås laget en 5. utredning der Nesodden er nevnt. Regjeringen har under arbeidet med kommunereformen laget utredningsverktøyer NyKommune der du selv kan velge kommuner 

Publisert av Ragnhild Tandberg Danielsen. Sist endret 04.07.2016