Kommunereform fylkesmannensTilrådning 28.09.

Fylkesmannen la frem sin tilråding om kommunesamenslåing 28.9.2016. Tilrådningen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er regjeringen og Stortinget som skal fatte endelige vedtak i dette spørsmålet.

 

Om Nesodden sier Fylkesmannen på sin nettside at "Nesodden er den nest minste kommunen i areal i Akershus med 61 kvadratkilometer. I dag er kommunen en del av Folloregionen, men er i stor grad orientert mot Oslo. De gode båtforbindelsene gjør at Nesodden er tettere knyttet til Oslo enn Follo. Ut fra en vekting av helhetlig samfunnsutvikling i regionen, mener Fylkesmannen at Nesodden i større grad utgjør en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med Oslo kommune. Fylkesmannen tilrår at Nesodden blir del av Oslo, men kan likevel, dersom Nesodden ønsker det, støtte at den blir del av den nye Follo-kommunen som vi tilrår." 

 

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Kommunal-styring/Kommunereformen/Foreslar-ni-kommuner-i-Oslo-og-Akershus/  

Folkeavstemning 2016

Det ble et klart NEI på Nesodden fra de som gikk til urnene og avga sin stemme om Nesodden skulle bli en del av ny Follo kommune.

 

 

Valgdeltakelsen ved folkeavstemmingen var  på 36,8 %.

 

 

Endelig opptelling:

 

Ja: 1164 stemmer - 21,4%
 

Nei: 4185 stemmer - 77%


Blank: 83 stemmer - 1,5%

 

Totalt 5432 stemmer kom inn til valget.

Folkeavstemning fra avtalen lys orange 22).jpg

Den elektroniske stemmeavgivningen ble avsluttet 8. juni kl. 24.00. Det var da kommet inn 3 204 elektroniske stemmer på Nesodden.

Valgdeltagelse evalg (% av 14793 manntallsførte) ble 21,7%. 

 

Siste mulighet

Søndag 12. juni er siste mulighet for å kunne avgi din stemme om Nesodden skal bli en del av den nye Follo kommune.

 

Valglokalene er åpne fra kl. 09.00 til kl. 21.00 i de vanlige valgkretsene på Nesodden:

 

 

Berger krets - Berger skole
Tangen krets - Tangenten (kommunehuset)
Fjellstrand krets - Fjellstrand skole
Jaer krets - Jaer skole

Myklerud krets - Myklerud skole
Bjørnemyr krets - Alværn ungdomsskole

 

De som er/fyller 16 år i 2016 og er eldre har stemmerett, så sant de er folkeregistrert som bosatt på Nesodden pr. 30. april 2016.

De som har avlagt ordinær forhåndsstemme kan ikke stemme på nytt.
De som har stemt elektronisk kan også stemme på valgdagen. Papirstemmen vil da være tellende.

 

HUSK legitimasjon med bilde!

Forhåndsstemmegivning i Infosenteret

Benytt sjansen og stikk innom og avgi din stemme om Nesodden skal bli en del av den nye Follo kommune. Infosenteret i Tangenten tar imot din stemme frem til kl. 15.00 onsdag 8. juni.


Husk legitimasjon med bilde!

 

Siste mulighet for å avgi elektronisk stemme er onsdag 8. juni til kl. 24.00.


NB! Ved stor pågang kan det være litt vanskelig å komme igjennom. Prøv da heller litt senere.

For å logge deg på bruker du MinID eller BankID. Får du beskjed om å registrere et mobiltelefonnummer, så må du etter registreringen logge deg helt ut av valgsystemet før du kan avgi stemme.

NB! Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, så kan du ikke avgi elektronisk stemme. Da må du benytte papirstemme.

Mobil sms

Mandag 6. juni vil alle telefonabonnenter på Nesodden få en vennlig påminnelse om den rådgivende folkeavstemningen søndag 12. juni.

 

"Dette er en vennlig påminnelse  om den rådgivende folkeavstemningen søndag 12. juni. Du kan forhåndsstemme til og med  8. juni.
Demokratiet har bruk for din stemme, så husk å delta i valget. Se våre nettsider for mer info.
Takk til dere som allerede har stemt.
Hilsen Nesodden kommune"

Passe sammen

Etter forhandlinger i april 2016 signerte ordførerne i Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås en felles plattform for ny kommune i Follo (PDF, 868 kB) (lenke til avtalen i fulltekst). Intensjonsavtalen åpner for at andre kommuner i Folloregionen kan slutte seg til om de ønsker.

 

12. juni kan Nesoddens innbyggere si hvorvidt de vil bli del av en ny Follo kommune i en rådgivende folkeavstemning.  

Kommunereform logo

Ordfører i Frogn kommune har invitert Nesodden og Ås kommune til naboprat om kommunereform. Tidligere har Nesodden hatt naboprat med Ski og Oppegård kommune.

 

Fra Nesodden stiller samtaleutvalget, jf. kommunestyrevedtaket 23.04.15.

 

Møter finner sted i Frogn rådhus 23.11.15, kl 16.

Avstemning

Kommunestyret holdt et ekstraordinært kommunestyremøte 4. mai om veivalg videre for Nesodden . 

Les saksfremlegget her: Kommunereform – veivalg videre og folkeavstemning.

Protokollen og opptaket på KommuneTV blir tilgjengelig fredag 6. mai.

Dette er hovedpunktene som ble vedtatt:

Passe sammen

Tirsdag 3. mai signerte ordførerne i Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås felles plattform for ny kommune i Follo. Den nye kommunen skal hete Follo, og kommunesenteret skal være i Ski. Det er enighet om en rekke mål for etableringen av den nye kommunen.

 

Passe sammen

Mandag 25. april 2016 startet kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås forhandlinger for å utarbeide en felles plattform for en ny kommune i Follo.

Kommunereform logo

På vegne av Nesodden kommune har Opinion gjennomført en representativ innbyggerundersøkelse om kommunereformen. Resultatene er nå klare. 800 innbyggere fra hele kommunen har blitt oppringt i mars med spørsmål om tilhørighet og hvilke valg man ville tatt om det var folkeavstemming om kommunesammenslåing. 

Kommunereform logo

Dagens kommune er ansvarlig for tjenester blant annet innen barnehage, grunnskole, helse og omsorg, bygge- og plansaksbehandling og beredskap.

 

Regjeringen har bedt kommunene vurdere om vi fortsatt kan yte gode og likeverdige tjenester de neste 20-30 årene. Våren 2016 avgjør Nesodden kommunestyre om vi skal fortsette som egen kommune eller slå oss sammen med nabokommuner.

 

Høringsperioden gikk ut 10. april.

Velkommen til folkemøte om kommunereformen i Tangenten 4.jpg

Våren 2016 avgjør Nesodden kommunestyre om vi skal fortsette som egen kommune eller slå oss sammen med nabokommuner.

 

Nå inviteres du til folkemøte om kommunereformen der du har anledning til å stille spørsmål og lytte til andres meninger.

 

 

 

Sted: Øvre kafe, Tangenten
Tid: 29. mars kl. 18.30 - 20.30

 

Kommunereform logo

I dag starter innbyggerundersøkelsen i Nesodden om kommunesammenslåing. undersøkelsen gjennomføres ved at et utvalg av Nesoddens befolkning blir oppringt. Spørsmålene dreier seg om vi skal fortsette som egen kommune eller slå oss sammen med nabokommuner.

 

Innbyggerundersøkelsen er en av flere måter å høre innbyggerne på i Nesodden kommune.

Kommunereform logo

Follorådet har fått utarbeidet et kunnskaps- og beslutningsunderlag for arbeidet med kommunereformen i Folloregionen (PDF, 2 MB). Nesodden, Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås omfattes av utredningen.

 

Rapporten utreder eventuelle sammenslåingsalternativer i Follo, og er utarbeidet av Agenda Kaupang.

Puslespillmennesker

Oppegård kommune inviterte Nesodden kommune til naboprat. 

Kommunereform logo

Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Sentralt er spørsmålet om hvilken løsning som vil gi innbyggerne de beste kommunale tjenestene også i framtiden.

 

Follokart - Illustrasjon

For at Nesoddens innbyggere skal få mulighet til å følge med i behandlingen av kommunereformen, vil det legges ut informasjon på kommunens hjemmeside og på sosiale medier som Facebook og Twitter.

Vi anbefaler også å følge med på direktesendingene på Web-TV fra kommunestyret fremover. Web-TV vil bli aktivert på kommunestyrets møtedager fra kl. 17:00. Møtene begynner kl. 17:15 og er åpne for publikum. 

 

Her finner du dokumenter fra kommunestyremøtene

 

Se kommunestyret på Web-TV.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering