Kommunereformen
Publisert 28.09.2016
Kommunereform fylkesmannensTilrådning 28.09.

Fylkesmannen la frem sin tilråding om kommunesamenslåing 28.9.2016. Tilrådningen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er regjeringen og Stortinget som skal fatte endelige vedtak i dette spørsmålet.

 

Om Nesodden sier Fylkesmannen på sin nettside at "Nesodden er den nest minste kommunen i areal i Akershus med 61 kvadratkilometer. I dag er kommunen en del av Folloregionen, men er i stor grad orientert mot Oslo. De gode båtforbindelsene gjør at Nesodden er tettere knyttet til Oslo enn Follo. Ut fra en vekting av helhetlig samfunnsutvikling i regionen, mener Fylkesmannen at Nesodden i større grad utgjør en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med Oslo kommune. Fylkesmannen tilrår at Nesodden blir del av Oslo, men kan likevel, dersom Nesodden ønsker det, støtte at den blir del av den nye Follo-kommunen som vi tilrår." 

 

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Kommunal-styring/Kommunereformen/Foreslar-ni-kommuner-i-Oslo-og-Akershus/  

Publisert 14.06.2016
Folkeavstemning 2016

Det ble et klart NEI på Nesodden fra de som gikk til urnene og avga sin stemme om Nesodden skulle bli en del av ny Follo kommune.

 

 

Valgdeltakelsen ved folkeavstemmingen var  på 36,8 %.

 

 

Endelig opptelling:

 

Ja: 1164 stemmer - 21,4%
 

Nei: 4185 stemmer - 77%


Blank: 83 stemmer - 1,5%

 

Totalt 5432 stemmer kom inn til valget.

Publisert 19.05.2016
Passe sammen

Etter forhandlinger i april 2016 signerte ordførerne i Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås en felles plattform for ny kommune i Follo (PDF, 868 kB) (lenke til avtalen i fulltekst). Intensjonsavtalen åpner for at andre kommuner i Folloregionen kan slutte seg til om de ønsker.

 

12. juni kan Nesoddens innbyggere si hvorvidt de vil bli del av en ny Follo kommune i en rådgivende folkeavstemning.  

Publisert 19.05.2016
Kommunereform logo

Ordfører i Frogn kommune har invitert Nesodden og Ås kommune til naboprat om kommunereform. Tidligere har Nesodden hatt naboprat med Ski og Oppegård kommune.

 

Fra Nesodden stiller samtaleutvalget, jf. kommunestyrevedtaket 23.04.15.

 

Møter finner sted i Frogn rådhus 23.11.15, kl 16.

Publisert 04.05.2016
Avstemning

Kommunestyret holdt et ekstraordinært kommunestyremøte 4. mai om veivalg videre for Nesodden . 

Les saksfremlegget her: Kommunereform – veivalg videre og folkeavstemning.

Protokollen og opptaket på KommuneTV blir tilgjengelig fredag 6. mai.

Dette er hovedpunktene som ble vedtatt:

Publisert 04.05.2016
Passe sammen

Tirsdag 3. mai signerte ordførerne i Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås felles plattform for ny kommune i Follo. Den nye kommunen skal hete Follo, og kommunesenteret skal være i Ski. Det er enighet om en rekke mål for etableringen av den nye kommunen.

 

Publisert 26.04.2016
Passe sammen

Mandag 25. april 2016 startet kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås forhandlinger for å utarbeide en felles plattform for en ny kommune i Follo.

Publisert 14.04.2016
Kommunereform logo

På vegne av Nesodden kommune har Opinion gjennomført en representativ innbyggerundersøkelse om kommunereformen. Resultatene er nå klare. 800 innbyggere fra hele kommunen har blitt oppringt i mars med spørsmål om tilhørighet og hvilke valg man ville tatt om det var folkeavstemming om kommunesammenslåing. 

Publisert 11.04.2016
Kommunereform logo

Dagens kommune er ansvarlig for tjenester blant annet innen barnehage, grunnskole, helse og omsorg, bygge- og plansaksbehandling og beredskap.

 

Regjeringen har bedt kommunene vurdere om vi fortsatt kan yte gode og likeverdige tjenester de neste 20-30 årene. Våren 2016 avgjør Nesodden kommunestyre om vi skal fortsette som egen kommune eller slå oss sammen med nabokommuner.

 

Høringsperioden gikk ut 10. april.

Publisert 29.03.2016
Velkommen til folkemøte om kommunereformen i Tangenten 4.jpg

Våren 2016 avgjør Nesodden kommunestyre om vi skal fortsette som egen kommune eller slå oss sammen med nabokommuner.

 

Nå inviteres du til folkemøte om kommunereformen der du har anledning til å stille spørsmål og lytte til andres meninger.

 

 

 

Sted: Øvre kafe, Tangenten
Tid: 29. mars kl. 18.30 - 20.30