Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

For velgere i karantene eller isolasjon

Her er informasjon til deg som er i isolasjon eller karantene på valgdagen, men likevel ønsker å stemme.

Er du i karantene, har du symptomer 

Personer som er satt i karantene eller som har symptomer på covid-19 på valgdagen skal ikke oppsøke kommunens ordinære valglokaler. Nesodden kommune har tilrettelagt et eget valglokale utendørs på parkeringsplassen ved Jaer skole for personer i karantene.

 

Her kan du stemme fra bilen, eller i et eget telt. Lokalet er åpent fra 09.00 til 21.00 på valgdagen mandag 13. september, og det er bare å møte opp for å stemme.

 

Er du smittet med Covid19, men ønsker å stemme?

Velgere som er pålagt isolasjon på grunn av covid-19 skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, isolert fra andre. Overtredelse av dette er straffbart. Stemmeberettigede som er i isolasjon kan dermed ikke stemme på ordinær måte i et valglokale. Nesodden kommune tilbyr derfor hjemmestemming på valgdagen til stemmeberettigede nesoddinger som sitter i isolasjon i Nesodden kommune.

 

Hjemmestemming gjennomføres ved at valgfunksjonærer kommer til adressen du oppholder deg på, og tar imot din stemme der.

 

Søknadsfristen for å stemme hjemme er klokken 10 på valgdagen, mandag 13. september. Fristen følger av valgloven § 9-6, og søknader som mottas etter dette vil bli avvist.

 

Retten til å stemme hjemme etter forhåndsstemmeperioden gjelder kun for velgere som stemmer i den kommunen de er manntallsførte i. Du må være manntallsført og oppholde deg i Nesodden kommune for å kunne søke.

 

Syke og uføre som normalt kan søke om ordinær ambulerende stemming, kan ikke søke etter denne ordningen. Det er kun åpnet for velgere i isolasjon og enkelte i karantene

 

Slik søker du:
Send en e-post til kristian.kvaksrud@nesodden.kommune.no innen mandag 13. september klokken 10:00. E-posten må inneholde navn, adresse og telefonnummer. Vi vil ringe deg opp for å avtale nærmere om stemmegivingen. Du kan også søke ved å ringe oss direkte på telefon 40 45 29 42 innen mandag 13. klokken 10:00.