Hvordan stemme ved valget

Klikk for stort bilde

Hvor og når kan du stemme?


Forhåndsstemme

Fra 12. august til 6. september kan du avgi forhåndsstemme i Tangenten - Nesodden kommunesenter. Stemmemottaket blir i år satt opp rett innenfor hovedinngangen. I denne perioden kan du stemme også i andre kommuner enn der du er folkeregistrert. 


NB! Du må ha med deg legitimasjon når du skal stemme.


Åpningstider forhåndsstemming:
Uke 33 (12.08.-16.08.)
Mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30

Uke 34 (19.08.-24.08.)
Mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30
Lørdag kl. 10.00-14.00

Uke 35 (26.08.-31.08.)
Mandag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.30
Tirsdag og torsdag kl. 08.00-19.00
Lørdag kl. 10.00-14.00


Uke 36 (02.09.-06.09.)
Mandag og onsdag kl. 08.00-15.30
Tirsdag og torsdag kl. 08.00-19.00
Fredag kl. 08.00-20.00

 


 

Forhåndsstemme på helseinstitusjoner

I uken før valgdagen vil det bli mulig å forhåndsstemme på følgende helseinstitusjoner:

  • Sunnaas sykehus - tirsdag 3. august kl. 9.00-11.00
  • Nesoddtunet helse- og omsorgsenter - onsdag 4. august kl. 12.00-15.00
  • Ekelund seniorsenter
  • Fjellstrand omsorgsboliger

Flere datoer og tider kommer.


 

Forhåndsstemme hjemme/ambulerende stemmegivning

Velgere som ikke kommer seg til et valglokale pga sykdom eller uførhet kan søke kommunen om å få stemme hjemme.Ta kontakt med oss på e-post politisk.sekretariat@nesodden.kommune.no eller telefon 40 22 80 80.
Søknadsfrist fredag 30. august.Tidligstemme

Velgere som er forhindret fra å stemme på valgdagen og i den ordinære forhåndsstemmeperioden gis mulighet til å stemme fra 1. juli til 9. august. For å tidligstemme må du kontakte kommunen og avtale tid.
Ta kontakt med oss på e-post post@nesodden.kommune.no eller telefon 66 96 44 00.

 


Stemme på valgdagen

På valgdagen, mandag 9. september, kan du stemme ved ett av kommunens seks valglokaler/kretser. Alle valglokalene vil holde åpent fra kl. 09.00 til 21.00. Det vil stå på valgkortet hvilken krets du tilhører. Valglokaler

I Nesodden er det seks valglokaler/kretser: Berger, Bjørnemyr, Fjellstrand, Jaer, Myklerud og Tangen. På valgdagen har du mulighet til å avgi stemme i alle valglokaler i kommunen der du er folkeregistrert, men ikke i andre kommuner.
Finn valglokaler her


 

Valgkort

Alle stemmeberettigede vil motta valgkort i posten i god tid før valgdagen, dette er en bekreftelse på at du har stemmerett i kommunen. Det er fint om du tar med valgkortet når du skal stemme, men ikke et krav. På valgkortet står det hvilken krets du tilhører og hvor ditt nærmeste valglokale ligger. Dersom du ikke mottar valgkort, ta kontakt med kommunen der du er folkregistrert.


 

Hvem har stemmerett?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du:

  • Ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Være norsk statsborger eller ha vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen. For statsborgere fra nordiske land er det tilstrekkelig å være folkeregistrert i Norge innen 30. juni i valgåret.

For å stemme ved kommunestyrevalget i Nesodden, må du være manntallsført i kommunen på valgdagen. 

 

Lurer du på om du står i manntallet

 

Du finner mer informasjon om valget på VALG.NO

Information in other languages