Stortingsvalg 2017
Publisert 11.09.2017
valglogo

Valgdagen er mandag 11. september 2017, og valglokalene er åpne fra kl. 09.00 til kl. 21.00.
Det holdes valg kun en dag i Nesodden kommune.
 

Har du stemmerett?

Norske statsborgere som er, eller vil fylle18 år innen utgangen av valgåret har stemmerett ved stortingsvalget. De må dessuten stå i manntallet.
 

Har du forhåndsstemt?

De som har forhåndsstemt kan ikke stemme på nytt.

 

Står du i manntallet?

De som står i manntallet i en annen kommune kan heller ikke stemme i Nesodden på valgdagen. Dersom du har flyttet til kommunen etter 30. juni, eller at melding om flytting er sendt senere, vil du stå manntallsført i den kommunen du flyttet fra.

 

Publisert 16.08.2017
valglogo

Stortingsvalg 2017

Syke og uføre som har store problemer med å komme seg til valgslokale på valgdagen 11. september, eller å forhåndsstemme på Tangenten i perioden 10.08.- 08.09., kan søke om å få stemme hjemme.

 

I tillegg til ambulerende stemmemottak, vil det bli anledning til å avgi stemme på følgende steder i uken før valget:

 

  • Sunnaas sykehus:     Tirsdag 05.09. fra kl. 09.00-11.00
     
  • Nesoddtunet:             Tirsdag 05.09. fra kl. 12.00-14.00
     
  • Ekelund eldresenter: Onsdag 06.09. fra kl. 10.00-12.00
Publisert 03.07.2017
Valglogo

Manntallet for Nesodden kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn i Tangenten fra 11. juli.

 
Dersom du vil sjekke om du står i manntallet, kan du ta kontakt med Infosenteret når du kommer. Manntallet vil ligge ute til og med valgdagen, mandag 11. september.


De som er registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen pr. 30. juni i år skal være oppført i manntallet dersom de har stemmerett til Stortingsvalg, dvs at de er norske statsborgere og er fylt, eller fyller 18 år i løpet av året, og ikke har mistet stemmeretten.

 

Dersom du har flyttet til kommunen etter 30. juni, eller at melding om flytting er sendt senere, vil du stå manntallsført i den kommunen du flyttet fra. 

Publisert 28.06.2017
valglogo

Valgdagen er mandag 11. september.

 

Publisert 21.06.2017
Fornøyd katt i matfatet til fuglene

Det er stortingsvalg til høsten. Valgdagen er mandag 11. september.

Er du på flyttefot og ønsker å avgi stemme til stortingsvalget i din nye kommune, må du melde flytting til Folkeregistret før 30. juni 2017.

 

Er du registrert i folkeregisteret som bosatt i kommunen den 30. juni, er du manntallsført og har stemmerett i kommunen. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i den kommunen du flytter fra.

Fant du det du lette etter?