Borgerlig vielse i Nesodden kommune

Vielse Nesoddtangen gård - Klikk for stort bildeVielse Nesoddtangen gård Fra 1. januar 2018 overtok kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielse i Norge.  

 

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

 

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

 

- Egenerklæring.
- Forlovererklæring.
- Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere.
- Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.
 

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen. Prøvingsattest må sendes kommunen senest 4 uker før reservert dato.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

 

 

 

 

Ordfører Truls Wickholm - Klikk for stort bildeBorgelig vielse på Nesodden

 

Kontakt:

Henvendelser kan sendes til post@nesodden.kommune.no

 

Skjema

Skjema som må fylles ut - Borgerlig vielse i Nesodden kommune

 

 

 

 

 

 

Borgerlig vigsel

Vigselsmyndighet i Nesodden kommune

Vielse foretas av ordfører eller varaordfører.
Kommunestyret har også delegert vigselsmyndighet til rådmann og kommuneadvokat.

Hvem kan inngå borgerlig ekteskap i Nesodden kommune?

Alle kan vies i Nesodden kommune, uansett bosted.

Hvor kan vielsen foregå?
 • Vielsen kan foretas i kommunens egne lokaler.
  - Nesoddtangen gård er kommunens vielseslokale på fastsatte datoer. (Se "Tidspunkt for vielsen").
  - Lokale i Tangenten (ved vielse på lørdager og/eller ved behov for enkel fremkommelighet p.g.a. forflytningshemming)
   
 • Bruk av kommunalt vielseslokale er gratis på de oppgitte datoer (se "Tidspunkt for vielsen"). 
   
 • Vielsen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Dette må avtales med Nesodden kommune (vigsleren) på forhånd, men kommunen forbeholder seg rett til å godkjenne ønsket vigselssted. En eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv.
Tidspunkt for vielsen

Nesodden kommune åpner for vielse på Nesoddtangen gård 1 - 2 fredager pr. måned mellom klokken 13:00 og 15:00. I tillegg enkelte lørdager i Tangenten mellom kl. 12:00 og 16:00. Reservering av tidspunkt er hele og halve timer. Det er satt av 20 minutter til selve vielsen.
 

Vielsesdatoer 2019

 

Nesoddtangen gård

Eget valgt sted

Januar 04. og 18.  
Februar 08. og 15.  
Mars 01. og 15.  
April 12. og 26.  
Mai 10. og 24. 04.
Juni 14. 22.
Juli 12. og 26.  
August 09. og 23. 31.
September 13. og 28.  
Oktober 11. og 25.  
November 08. og 22.  
Desember 06.  

 

Ordfører/varaordfører fastsetter dager for vielser for ett kalenderår om gangen. Ordfører/varaordfører har myndighet til å gjøre endringer i oversikten over dager.

Rammer for vielsen

Nesodden kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og bestilles av brudeparet selv.

 

Hva koster vielsen?

Vielsen er gratis.

Kostnader til pynt og dekorasjoner dekkes av brudeparet selv.

Kostnader til musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet selv.

Faktiske kostnader ved vielse utenfor kommunens vigselslokale, dekkes av brudeparet selv. 

 

Vielse utenfor kommunens grenser

Dersom brudeparet ønsker å vies utenfor kommunens grenser, og ønsker en vigsler fra Nesodden kommune, må dette avtales med vigsleren på forhånd. Dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke de faktiske kostnadene. Beløpet avklares på forhånd.

 

Lover/forskrifter 

Borgelig vielse i Nesodden kommune

 

   
Utebilde brudepar - Klikk for stort bilde Borgelig vielse Nesoddtangen gård - Klikk for stort bilde Underskrive vielsesdokumentene.j - Klikk for stort bilde

 

 

Klikk for stort bildeNesoddtangen gård. Mette Marit Bratlie

 

Nesoddtangen gård en vinterdag.j - Klikk for stort bildeNesoddtangen gård en vinterdag.j Mette Marit Bratlie

Fant du det du lette etter?