Borgerlig vielse i Nesodden kommune

Vielse Nesoddtangen gård - Klikk for stort bildeVielse Nesoddtangen gård (illustrasjonsfoto)  

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

 

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

 

- Egenerklæring.
- Forlovererklæring.
- Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere.
- Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.
 

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen. Prøvingsattest må sendes kommunen senest 4 uker før reservert dato.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

 

 

 

 

Ordfører Truls Wickholm - Klikk for stort bildeBorgelig vielse på Nesodden (illustrasjonsfoto) 

 

Kontakt:

Henvendelser kan sendes til post@nesodden.kommune.no

 

Skjema

Skjema som må fylles ut - Borgerlig vielse i Nesodden kommune

 

 

 

 

 

 

Borgerlig vigsel

Vigselsmyndighet i Nesodden kommune

Vielse foretas av ordfører eller varaordfører.
Kommunestyret har også delegert vigselsmyndighet til rådmann og kommuneadvokat.

Hvem kan inngå borgerlig ekteskap i Nesodden kommune?

Alle kan vies i Nesodden kommune, uansett bosted.

Hvor kan vielsen foregå?
 • Vielsen kan foretas i kommunens egne lokaler.
  - Nesoddtangen gård er kommunens vielseslokale på fastsatte datoer. (Se "Tidspunkt for vielsen").
  - Lokale i Tangenten (ved vielse på lørdager og/eller ved behov for enkel fremkommelighet p.g.a. forflytningshemming)
   
 • Bruk av kommunalt vielseslokale er gratis på de oppgitte datoer (se "Tidspunkt for vielsen"). 
   
 • Vielsen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Dette må avtales med Nesodden kommune (vigsleren) på forhånd, men kommunen forbeholder seg rett til å godkjenne ønsket vigselssted. En eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv.
Tidspunkt for vielsen

Nesodden kommune gjennomfører vielser på Nesoddtangen gård 1 - 2 fredager per måned frem til klokken 15:30. I tillegg tilbys vielser på enkelte lørdager i sommerhalvåret. På lørdager er det brudeparet selv som er ansvarlig for sted/lokale. 

 

Vielsesdatoer 2021

 

Nesoddtangen gård (fredager)

Eget valgt sted (lørdager)

Januar 22.  
Februar 5. og 19  
Mars 5. og 19..  
April 9. og 16.  
Mai 7. og 21.  
Juni 4. og 18. 5. og 26.
Juli Ingen vielser ingen vielser
August 13. og 27.  
September 10. og 24.  
Oktober 1. og 15.  
November 5. og 19.  
Desember 10.   

 

 

 

 

 

 

Rammer for vielsen

Nesodden kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og bestilles av brudeparet selv.

 

Hva koster vielsen?

Vielsen er gratis.

Kostnader til pynt og dekorasjoner dekkes av brudeparet selv.

Kostnader til musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet selv.

Faktiske kostnader ved vielse utenfor kommunens vigselslokale, dekkes av brudeparet selv. 

 

Vielse utenfor kommunens grenser

Dersom brudeparet ønsker å vies utenfor kommunens grenser, og ønsker en vigsler fra Nesodden kommune, må dette avtales med vigsleren på forhånd. Dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke de faktiske kostnadene. Beløpet avklares på forhånd.

 

Lover/forskrifter 

Borgelig vielse i Nesodden kommune

 

   
Utebilde brudepar - Klikk for stort bildeUtebilde brudepar (illustrasjonsfoto)  Borgelig vielse Nesoddtangen gård - Klikk for stort bildeBorgelig vielse Nesoddtangen gård (illustrasjonsfoto)  Underskrive vielsesdokumentene - Klikk for stort bildeUnderskrive vielsesdokumentene (illustrasjonsfoto) 

 

 

Klikk for stort bildeNesoddtangen gård. Mette Marit Bratlie

 

Nesoddtangen gård en vinterdag.j - Klikk for stort bildeNesoddtangen gård en vinterdag.j Mette Marit Bratlie