Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Samfunn

Samfunn

Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 overtok kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielse i Norge.  

Mer informasjon

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker, og er både en meklingsinstans og en domstol. Det er forliksrådets oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet. 

Mer informasjon

Konfliktrådet

Kjenner du konfliktrådet?

Alle kan ta uforpliktende kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd eller veiledning om en aktuell sak. Alle ansatte ved konfliktrådene og meklerne har taushetsplikt. Ønsker du å melde inn en sak til ditt lokale konfliktråd kan du gjøre det ved å ringe - eller sende inn skjema. Konfliktrådet tar kontakt med den andre parten. Det er gratis å få saken sin behandlet i konfliktråd