Formannskapet 2019-2023

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommunen og består av ni av kommunestyrets medlemmer. Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan tildeles myndighet i de fleste saker. Formannskapet er styringsgruppe for kommunale byggeprosjekter, kommuneplanarbeidet og fungerer som kommunens næringsutvalg.

 

Alle politiske møter er som hovedregel åpne for publikum. Organisasjoner eller grupper som vil uttale seg om en sak i formannskapet, kan sende e-post til ordfører: eivind.hoff-elimari@nesodden.kommune.no som behandler henvendelsen. E-posten må være mottatt senest kl. 10:00 dagen før det aktuelle møtet møtet.

 

 

 

Kommune-TV    Møteplan og saksdokumenter 2021

 

Formannskapets reglement 

 

 

 Formannskapets medlemmer

Truls Wickholm (AP) - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Øverst fra venstre: Truls Wickholm (ordfører, permisjon som ordfører 1. mars-30. juni 2021), Eivind Hoff-Elimari (varaordfører, fungerer som ordfører 1. mars-30. juni 2021), Erik AdlandClaudia BehrensTrude Thorsdatter EvensenCathrine Kjenner Forsland (fungerer som varaordfører 1. mars-30. juni 2021), Henning KorsmoeOlga Papalexiou og Thomas Stangeby