Ungdommens kommunestyre/ungdomsråd

Ungdom som roper - Klikk for stort bildeUngdommens kommunestyre/ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen. Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

 

Nye medlemmer til ungdommens kommunestyre/ungdomsråd vil bli valgt av kommunestyret i starten av 2020.

For spørsmål ta kontakt med:
Politisk.sekretariat@Nesodden.Kommune.No

Kommunestyret skal i starten av 2020 oppnevne medlemmer til ungdomsråd for valgperioden 2019 - 2023. Ungdomsrådet skal sikre medvirkning fra ungdom. De skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere samt ha en rådgivende rolle for kommunen.

 

Vi inviterer til å komme med forslag til kandidater til ungdomsrådet! Er du selv interessert eller vet du om noen gode kandidater - send oss en e-post.

 

Medlemmene blir valgt for inntil to år og skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Medlemmer har plikt til å delta på rådets møter dersom de ikke har gyldig forfall. Det betales godtgjøring for arbeidet, og skoleelever kan ha rett til å få fri fra skolen for å delta på arrangementer.


 

Organisasjoner som representerer ungdom har i henhold til Forskrift om kommunale råd rett til å foreslå kandidater til det rådet.

 

Forslag til kandidater sendes til post@nesodden.kommune.no senest 10. januar 2020.

 

Vi trenger fullt navn, e-postadresse og telefonnummer til kandidatene. Vi ønsker også en kort begrunnelse for forslaget, fortell oss hvorfor akkurat du ønsker å sitte i rådet, eller hvorfor du mener din kandidat vil gjøre en god jobb

 

 

Her kan du lese mer om hva det vil si å sitte i ungdomsrådet