Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Logo for RFL  - Klikk for stort bilde Istockphoto

 

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har som formål å bidra til at alle Nesodden kommunes innbyggere sikres gode tilbud og deltakelse på alle samfunnsområder. Rådets mandat er å sørge for at personer med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeid med saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Nytt råd for perioden 2019-2023

Kommunestyret i Nesodden skal oppnevne medlemmer og varamedlemmer til råd for likestilling av funksjonshemmede, for perioden 2019 – 2023. Organisasjoner som representerer mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til å foreslå kandidater til det rådet som representerer deres interesser. Dersom du har forslag til kandidater, vil vi gjerne høre fra deg!

Forslag sendes til post@nesodden.kommune.no senest 27. november 2019.Vi trenger fullt navn, e-postadresse og telefonnummer til kandidatene.


 

Møteoversikt, møtepapirer og medlemmer i rådet 2018

Alle møter er åpne for publikum.

Møteoversikt, møtepapirer og medlemmer i rådet 2017

Alle møter er åpne for publikum.

Møteoversikt, møtepapirer og medlemmer i rådet 2016

Alle møter er åpne for publikum.

 

Litt om rådet

Nyttige lenker

Organisasjoner

Offentlige ressurser