Plan- og byggesaksutvalget

Teknisk vurdering av kart - Klikk for stort bildePlan- og byggesaksutvalget har 9 medlemmer. Utvalget behandler planer og forskrifter, og følger opp virksomheter innenfor sitt område. Utvalget skal sørge for at virksomhetene drives rasjonelt etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret. Mer utfyllende ansvarsoppgaver ligger i reglementet.

Politikere Reglementer

Møteplan og saksdokumenter
 

Kommunalområde Plan, teknikk og miljø