Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt 2015 - 2019

Plante som vokser i mynthaug. Foto: Istockphoto - Klikk for stort bildeKommunestyret har oppnevnt ei sakkyndig nemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. Det er også oppnevnt ei klagenemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. Nemndene er oppnevnt for valgperioden 2015-2019. 

 

Sakkyndig nemndas oppgaver:

  • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer
  • Vedtar metode og hjelpeparameter
  • Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet
  • Ansvarlig for opplæring og kompetanse innenfor takseringsarbeidet
  • Ansvarlig for saksbehandlingsmetode
  • Ansvarlig for vedtatte takster
  • Førsteinstans ved klagebehandling

 

Medlemmer:

Leder: Erik Moe - AP
Nestleder: Kari Agnor - AP
Medlem: Nils Arne Haldorsen - FRP

 

Varamedlemmer:

Svein Rødsten - AP
Bendik Fjeldstad - MDG
Anne Lise Hilmen - AP

Klagenemndas oppgaver

  • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes
  • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak
  • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling

 

Medlemmer:

Leder: Ole Tandberg - H
Nestleder: Erik Pettersen - AP
Medlem: Kristin Eriksen - MDG

 

Varamedlemmer:

Geir Flikke - H
Svein Helhe Johansen - AP
Geir Christensen - R