Helse- og omsorgsutvalget

Klikk for stort bildeHelse- og omsorgsutvalget har 9 medlemmer. Utvalget behandler planer og forskrifter, og følger opp virksomheter innenfor sitt område. Utvalget skal sørge for at virksomhetene drives rasjonelt etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret. Mer utfyllende ansvarsoppgaver ligger i reglementet.

Politikere Reglementer

Møteplan og saksdokumenter

Kommunalområde Helse, omsorg og sosial