Eldrerådet på Nesodden

Eldre mennesker i ring - Klikk for stort bilde Istockphoto Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunene i saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i disse sakene, og kan gi anbefalinger og innspill til kommunen. Som rådgivende organ vil rådets fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner. Rådet skal opptre tverrpolitisk og uavhengig.

 

Medlemmer i eldrerådet
NB! Medlemmer til Nesodden eldreråd velges av kommunestyret onsdag 11. desember 2019.

 

Møteplan og saksdokumenter