Eldrerådet på Nesodden

Formålet med Eldrerådet er å sikre eldre innvirkning i saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådet er et rådgivende organ. Rådet har ingen myndighet, men skal gi uttalelser til relevante saker før endelig vedtak i f.eks. Kommunestyre.

 

Rådet skal opptre tverrpolitisk og uavhengig. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister. Alle pensjonistforeninger og andre som arbeider med eldre har forslagsrett.

Pensjonistforeningene har stor innflytelse på hvem som blir foreslått til medlem i Eldrerådet. Kommunestyret foretar det endelige valg.  

Hvem sitter i rådet valgperioden 2015-2019

Nesodden eldreråd består av 6 medlemmer.

 

Fra februar 2012 finner du Eldrerådets innkallinger og møtebøker i møtekalenderen.

 

 

Tidligere saker fra 2010-2012

 

Brosjyre

 Eldre mennesker i ring - Klikk for stort bilde Istockphoto

Fant du det du lette etter?