Utvalg, råd og nemder i Nesodden kommune

Kommunestyret avgjør ved begynnelsen av hver valgperiode typer utvalg og antall medlemmer i utvalgene etter Kommuneloven § 10. Alle politiske møter er åpne for publikum, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt.

 

I et ekstraordinært formannskapsmøte 1. april ble det vedtatt å opprette et midlertidig beredskapsråd for næring som skal ha fokus på næringslivet jfr. koronasituasjonen. Rådet består av representanter fra næringslivet, kommunens administrasjon og politisk ledelse.