Utvalg, råd og nemder i Nesodden kommune

Kommunestyret avgjør ved begynnelsen av hver valgperiode typer utvalg og antall medlemmer i utvalgene etter Kommuneloven § 10.

Alle politiske møter er åpne for publikum, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt.