Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til temaside om koronavirus

Sommer og Son!

Uka ble avsluttet på Son hotell og spa med en samling i regi av Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland. Dette var den siste i sitt slag da det fra neste år vil være et nytt embete som heter Viken. Her vil nye region Viken og Oslo inngå. Vi er nok mange som er spent på hvordan det vil fungere. Det er viktig for kommunene å ha godt samarbeid med Fylkesmannen. Vi håper det ikke endres av at området blir mye større med mange flere innbyggere.
Klikk for stort bildeStemningsbilde fra Son hotell og spa. Truls Wickholm

Når Fylkesmannen hadde invitert oss ut til Son ga det også mulighet til å tenke litt over hvor flott det er med et sånt sted ned mot sjøen. Det var ikke bare jeg som spurte meg selv om hvorfor vi ikke har noe sånt på Nesodden, det gjorde de fleste andre ordførerkollegaer også. Kanskje finnes det muligheter i det forslaget som kommunestyret på onsdag besluttet å sende på høring? Vi er nemlig endelig i mål med kommuneplanens arealdel. Den vil bli sendt på høring i neste uke, og i åtte uker vil det være mulig å komme med innspill. Ofte får kommunen beskjed fra de som har noe med planen de ikke liker. Det kan ofte bli forstått som at ingen liker det som blir kommentert av enkelte. Jeg vil gjerne oppfordre til at dere også bruker muligheten til å skrive inn om det dere liker med planen.
 

Med dette forslaget så får vi to tydelige sentrumsområder på Nesodden. Nesodden skal ikke bli en by, men planen definerer noen områder hvor det kan være litt mer og tettere bebyggelse og hvor dette kan kombineres med, og gi grobunn for, næring og kultur. Det at planen foreslår å utvikle Fagerstrand som et slik område vet vi vil møte motstand hos øvrige myndigheter, men det virker å være bred enighet i kommunestyret om at vi må kunne få utvikle den gamle Statoil-tomta.
 

I tekstens innledning løy jeg litt, for det helt siste som skjer er at jeg sitter i sola på Annas hybel og skriver dette. Fjellstrand er et sted med mye utvikling for tiden. Planlegging av ny barnehage er i sluttfasen og vi kan være klare til å fatte endelig vedtak i kommunestyret over sommeren. På nyåret står omsorgsboligene klare litt lengre nord. Byggingen av disse har også gitt mulighet til å få fortgang i arbeidet med en gang og sykkelvei.
 

Neste uke skal jeg ha besøk av Daniel, en elev fra Bakkeløkka skole. Han skal skygge meg i jobben jeg gjør hele uka gjennom. Det blir spennende. Kanskje han også har noen tips å komme med? Men før det skal jeg være auksjonarius på loppemarkedet på Fagerstrand på lørdag. Det blir første gang i den rollen. Håper det går bra og håper mange kommer for å støtte en god sak.
 

Håper alle koser seg i det som nå omtales som afrikavarmen. Selv om vi ikke har spa, har vi mange fine steder å nyte varmen.
 

God helg!
 

Truls Wickholm
ordfører

truls.wickholm@nesodden.kommune.no


På taket av de nye omsorgsboligene på Fjellstrand.jpg - Klikk for stort bildePå taket av de nye omsorgsboligene på Fjellstrand.jpg Befaring i de nye omsorgsboligene i Skogsrudveien 23 på Fagerstrand (15. mai), fra venstre: Lasse Kristiansen, prosjektleder BetonmastHæhre Østfold, Jan Erik Hansen, anleggsleder BetonmastHæhre Østfold, Truls Wickholm, ordfører, Tanja Lie, arkitekt i Lie Øien arkikteker, Anne Dybevold, kommunalsjef plan, teknikk og miljø, Wenche Folberg, rådmann, Anita Nilsen, kommunalsjef helse og omsorg, Øystein Østermann, prosjektleder BetonmastHæhre Eiendom og Jon Harald Kristiansen, daglig leder BetonmastHæhre Østfold. - Klikk for stort bildeBefaring i de nye omsorgsboligene i Skogsrudveien 23 på Fagerstrand (15. mai), fra venstre: Lasse Kristiansen, prosjektleder BetonmastHæhre Østfold, Jan Erik Hansen, anleggsleder BetonmastHæhre Østfold, Truls Wickholm, ordfører, Tanja Lie, arkitekt i Lie Øien arkikteker, Anne Dybevold, kommunalsjef plan, teknikk og miljø, Wenche Folberg, rådmann, Anita Nilsen, kommunalsjef helse og omsorg, Øystein Østermann, prosjektleder BetonmastHæhre Eiendom og Jon Harald Kristiansen, daglig leder BetonmastHæhre Østfold.
Fjellstrand omsorgsboliger - befaring 16. mai 2018 - Klikk for stort bildeIllustrasjon av Fjellstrand omsorgsboliger - Klikk for stort bildeIllustrasjon av hvordan det skal bli.