Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til temaside om koronavirus

Nesodden 2042

Nei, dette er ikke starten på en Sience-fiction novelle, selv om tittelen ligner mistenkelig på norskstiler jeg skrev en gang på 90-tallet. Dette er faktisk perspektivet vi planlegger i når vi lager kommuneplaner, 24 år. Truls Wickholm - Klikk for stort bilde

Hva visste man i kommunestyret på Nesodden for 24 år siden om hvordan ting ville se ut her i dag? Kanskje kunne man ha gjort ting annerledes om man hadde vist at det ville komme 6000 nye innbyggere i løpet av denne perioden?


Erfaring fra alle andre steder som vokser på samme måte som oss er at vi har alt å tjene på å tenke helhetlig i større planer. Alternativet er ikke at ting forblir som i dag, men at utviklingen blir mer tilfeldig og at den ikke på samme måte kan jobbe for samfunnet som helhet.
 

Det er disse diskusjonene vi har brukt mye tid på blant politikere og i formannskapet denne uka. Hvordan kan vi legge til rette for en utvikling som skaper flere møteplasser, kultur, arbeid og boliger for alle, samtidig som vi lager gode grønnstrukturer for barnlige opplevelser og helsebringende rusleture?
 

Onsdag kom politikerne med våre siste innspill som administrasjonen skal bake inn i sine faglige vurderinger og krav fra staten og fylket om hvordan dette skal gjøres. Om alt går etter planen kan vi sende det ut på høring den 18. april. Da er målet at alle på Nesodden skal få sagt hva de mener også.
 

Prost i Søndre Follo prosti, Hege Fagermoen, var også på besøk i kommunen 8. mars. Ikke for å feire Kvinnedagen, men det må være lov å si at det er ganske kult at vi har en kvinnelig prost, og to kvinnelige prester i kommunen vår. At en av prestene våre også er gift og har barn med en annen kvinne sier også noe om nesoddensamfunnet. Det er et samfunn hvor du kan bli inkludert for hvem du er, ikke hva du er. Rådmannen og ordfører fikk besøkt alle tre kirkene våre. Gode diskusjoner om kirkens rolle i samfunnet og behovet for en ny og tidsriktig kirke.
 

8. mars er det uansett viktig å stoppe opp å tenke litt på hvor langt og kort vi har kommet med likestilling i samfunnet. Meetoo viste oss at vi ikke var kommet like langt som noen kanskje trodde vi hadde kommet. Oppgaven som står foran oss nå er at det ikke bare blir en kampanje, men en varig endring i samfunnet. Det er faktisk en jobb for alle. Kanskje særlig for menn. Mer likestilling kan bare gjøre verden bedre.
 

Neste uke reiser ordfører til MIPIM, verdens største eiendomsutviklerkonferanse, i Cannes. Her skal storbyregionen i Oslo delta for å møte investorer, arkitekter og folk som kan gi oss innspill på hvordan man utvikler gode samfunn for fremtiden. Regner ikke med å reise hjem med noen gullpalme, men kanskje noen gode ideer til hvordan vi kan tenke for at Nesodden 2042 blir stedet der vi også i fremtiden sammen skal skape det gode livet.


God helg!

hilsen
Truls Wickholm
ordfører
truls.wikcholm@nesodden.kommune.no