Nå er det snart jul - Budsjettet er her!

Klikk for stort bildeEtter noen år med politisk arbeid er det ikke lenger julebrus eller pepperkaker som ringer julen inn. Det er fremleggelsen av budsjettet. Ved begynnelsen av forrige århundre ble det slått fast at tiden er relativ. Nyere forskning viser også at hjerne oppfatter tid ulikt i ulike situasjoner. Jeg kan bidra med min vurdering som er at de månedene fra budsjettet legges frem, og til det er vedtatt føles mer som noen veldig intensive uker når man ser tilbake på det. Kanskje er det et utrykk for at det er en veldig spennende og utfordrende periode.

 

Rådmannen har nå lagt frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Kommunenes sentralforbund har vurdert statsbudsjettet til at det ikke gir noe stort handlingsrom for norske kommuner. Det er allikevel funnet rom for å gjøre flere satsninger i Nesodden kommune. Den nye barnehagen på Fjellstrand ligger inne, det samme gjør byggingen av fire nye avdelinger på Fagerstrand barnehage til erstatning for to av dagens eldste avdelinger. Det er også svært gledelig at det nå er lagt inn alle kostnadene til et multisportsanlegg på Berger. Det vil gi helt nye muligheter til å legge snø på vinteren og turer og løp i sommerhalvåret. 

 

Klikk for stort bildeDet er også svært gledelig at vi nå har et nytt og enklere budsjettfremlegg. Det har vi også fått en opplæring og innsikt i på turen vår til Fredrikstad. Nå kan alle klikke seg inn på kommunens sider og lese budsjettet i digital versjon. Her skal det være enkelt å finne det man selv er mest opptatt av eller lese den samlede utviklingen. Det er også enkelt å kille seg dypere inn i budsjettet for mer informasjon om enkeltposter og spesielle tiltak. Mitt første inntrykk er at dette er et godt system som vil lette arbeidet for politikere, lag, foreninger, innbyggere og andre som har «aksjer» i det som skjer i kommunen.

 

 

Hva som skjer i budsjettet må vi komme tilbake til utover høsten. Noen datoer å merke seg er felles budsjettmøte for alle partier 5. November, budsjetthøring 14. November, innstilling fra formannskapet 28. November og endelig vedtak i kommunestyre 12. Desember.

 

Akkurat i dag er det viktigste å tenke på hva du skal gjøre på søndag? Da går TV-aksjonen av stabelen. Vi trenger fortsatt bøssebærere. Gå inn på blimed.no for å registrere deg.

 

Bøssebæringen er slutten på en lang rekke aktiviteter vi har hatt i kommunen vår for å sette fokus på utenforskap gjennom TV-aksjonen og kirkens bymisjons tema, mindre alene sammen. Det som har gjort sterkest inntrykk på meg i denne perioden var minikonferansen vi hadde forrige søndag, og samtalen jeg hadde med Julie og Ann Helen. De delte veldig sterke historier om det å havne på utsiden. Kirkens bymisjon har som ambisjon å skape møteplasser for folk som kan bli et felleskap og startpunkt på vei tilbake til storsamfunnet. Nettopp behovet for dette ble trukket frem av begge. Ann Helen uttrykte det på følgende måte. Kreften redda meg. Altså. Det å få kreft ga inngang til en gruppe, samtaler og et fellesskap. For Julie var det barna, og foreldremøter som for første gang gav henne en følelse av å være en del av felleskapet på Nesodden. Vi må jobbe sammen om hvordan vi skaper arenaer på flere områder hvor enda flere synes det er trygt, spennende, eller bare hyggelig å delta på.

 

 

Truls