Kina kommer, kommunens arealplaner og 8. mars.

Klikk for stort bildeMye har skjedd i det siste og dere har blitt snytt for noen fredagshilsnener. Jeg skriver denne hilsenen fra KLPs kommunekonferanse i Trondheim. En konferanse som samler mange av landets ordførere og rådmenn. Mye har stått på programmet, bl.a. Camilla Stoltenbergs rapport om kjønnsforskjellene i skolen, bruk av VR-teknologi for bedre planlegging, og klima.

Det som likevel gjorde mest inntrykk på meg var et innlegg fra Kai Eide, tidligere norsk diplomat og politiker, som snakket om usikkerheten rundt oss. Hvordan EU og USA svekkes som ledende krefter i verden og erstattes av totalitære Kina. Hvordan det uregulerte cyberspace brukes til å spre hat, frykt og til å undergrave demokratier. Hvordan økende ulikhet er et fundamentalt problem, også for sikkerheten. At alt dette har noe å bety for norske kommuner, og at vi faktisk også har et ansvar for å gjøre noe med det. Være en motmakt mot antidemokratiske holdninger, skape sikkerhet rundt valg, og ikke minst gjøre det vi kan for å gjøre ulikhetene mindre. Kina kommer som verdensmakt, vår oppgave må være å bygge sterke samfunn hos oss selv.

 

Det siste innlegget på konferansen handlet om noe av dette. Harald Eia, komiker og sosiolog, snakket om hvordan Norge ble et av verdens beste samfunn. Et samfunn bygget på tillitt! Hvordan skaper man et slikt samfunn? Konklusjonen var at dette er både vanskelig og lett. Vi har høy kvalitet i samfunnsstyringen. Velfungerende myndigheter skaper tillitt, og tillitt er fundamentet for velferdssamfunnet. Velferdssamfunn er nøkkelen til redusert ulikhet. Det krever mye av oss alle, og vi som styrer kommunene må være til å stole på. Nesodden skal være en rettferdig, effektiv kommune som behandler innbyggerne med respekt. Og detaljer er viktig. Inntrykket vårt av samfunnet skapes av alle de små møtene vi har med de som representerer det offentlige.

 

På Nesodden er arealplanen en av tingene vi har jobbet mye med i det siste. Den handler i bunn og grunn også om tillitt og tilgjengelighet. Alle skal kunne vite hvor og hvordan Nesodden skal utvikle seg. Det skal avgjøres demokratisk, og ingen skal kunne få bedre behandling enn andre. Det som skal være styrende er fellesskapets behov.

 

I kommunen er vi klare til å gå i krigen for Nesodden. Det handler om å begrense veksten på Tangen, og å få rett til å utvikle Fagerstrand som et sentrum sør i kommunen. Både Tangen og Fagerstrand vil kunne utvikle seg til åpne, grønne, sentrumsområder som blir gode møteplasser for folk på Nesodden. Det er viktig at vi legger til rette for å etablere gode sentrum som gir rom for mer kultur, handel, kafeer og møteplasser. Samtidig skal vi også ha rom for fortsatt vekst i grendene våre når de trenger det.

 

I dag er det også den internasjonale kvinnedagen. Jeg mener at det er en viktig dag å markere. Norge har kommet langt, med permisjonsordninger, barnehager, pappaperm, og andre ordninger som gir oss mer likestilling. Samtidig er det sånn at kvinner tjerner 85 % av menn, og det er flere menn enn kvinner i ledende stillinger på landsbasis. Å gjøre noe med forskjellene handler også om mer likestilling. Partiene på nesodden deler dette standpunktet og har også en felles markering av dagen i tangenten i kveld.

 

Jeg vil oppfordre folk til å delta der!

 

God helg til alle!

 

Truls Wickholm

Ordfører