Ghost busters og omgangssyke

På slutten av forrige uke var jeg klar for en liten minivinterferie. Etter å ha dyttet det jeg kunne av akebrett og ski inn i en liten el-bil, dro vi av gårde. Vi kom helt først i fergekøen i Moss før en i baksetet varslet om kvalme, og en helg med omgangssyke var et faktum. Alle fikk sin tur. Sånn er det. Alt går ikke helt etter planen bestandig.Truls Wickholm - Klikk for stort bilde

Det har det heller ikke gjort med planene for et multisportanlegg på Berger. Det har vært preget av for mye frem og tilbake mellom Nesodden kommune og Nesodden idrettsforening. På tirsdag hadde vi allikevel et veldig godt møte med skigruppa, så arbeidet og diskusjonene er igjen inne i et godt spor. Et multisportanlegg vil ikke bare gi større snøsikkerhet og bedre løyper, men det vil også gi bedre mulighet for rulleski, folk med funksjonsnedsettelse og mange andre som vil kunne få en bedre anledning til å bruke området.


Mye tid de siste ukene har vært preget av forberedelser til det som ble et langt kommunestyremøte. Vi jobber med å lage et reglement som kan gjøre møtene våre mer forutsigbare for oss selv og befolkningen. Det bør være mulig for alle som skal delta eller overvære et møte å finne ut hvordan ting vil forløpe. Og for innbyggerne bør det være lett å lese seg til hvordan man selv kan komme med spørsmål og bidrag. Her må det finnes en god balanse mellom det å komme med innspill i viktige avgjørelser og å prosedere sin egen sak.


Bil Gates har blitt spurt om hvorfor han gir bort alle pengene sine. Mesteparten uansett. En av tingene han svarer er at dersom en dag noen av de dødelige og ødeleggende sykdommene som i dag finnes i verden ville bli utryddet, hadde det var grunn nok. En glede i seg selv. På Nesodden gjør vår egen helsestasjon det samme viktige arbeidet. Vaksiner har gjort at mange lever i dag, som ikke ellers ville gjort det. Andre har ikke måttet leve med varige mén av sykdommer. Rett og slett fordi de sykdommene ikke har vært til stede i vårt samfunn på samme måte. Våre aktive medarbeidere på helsestasjonen jobber svært godt med dette på en kunnskapsbasert måte. Resultatene er at vi er i ferd med å bli skikkelig gode på å vaksinere oss her på Nesodden. Det betyr at vi tar ansvar for oss selv og de menneskene vi har rundt oss. Noen mennesker lever med sykdommer som gjør at de ikke kan ta vaksiner. De blir tryggere av at vi som kan ta, de gjør det. Det er å være et medmenneske.


I dag gikk søknadsfristen ut på tre viktige jobber i kommunen (to kommunalsjefer og en næringsrådgiver). Neste uke har vi satt av mye tid til intervjuer. Det er rådmannen som ansetter, men tillitsvalgte og ordfører er med på prosessen. Vi gleder oss veldig til å få på plass en næringsrådgiver.


Neste uke skal også formannskapet behandle en sak om å utvidet åpningstider i barnehagene slik at de åpner 07:00 og stenger 17:00. Dette er noe som har vært etterspurt fra mange FAU-er, og som jeg har vært kontaktet mye om. Nesodden er en kommune med mange pendlere og det kan være vanskelig å få dagen til å gå opp. Hvis kommunen kan bidra til enklere liv for våre egne innbyggere er det flott.


Uken ble avsluttet på Oksval barnehage, som viste seg fra sin beste side i dag med nybakte rundstykker og veldig blide barn. Jeg fikk innspill og erfaringer fra de voksne på arbeidet med språk i barnehagen og hvordan systemene for opptak, og overgangen for barn til skole fungerer. Ikke mist fikk jeg også innspill fra barn på at Ghost busters er skumlere enn dinosaurer, og at det faktisk er veldig gøy å gå i barnehage. Dessverre var også en del barn borte på grunn av omgangssyke. Håper jeg ikke blir smittet igjen.


Husk å vaske hendene - God helg!
 

Truls Wickholm
ordfører
truls.wickholm@nesodden.kommune.no


Forebyggende helse barn og unge - Klikk for stort bildeOrdfører og rådmann Wenche Folberg får informasjon og diskuterer vaksinering og andre ting med helsesøstre, jordmødre, leger med flere i Forebyggende helse barn og ungeForebyggende helse barn og unge - Klikk for stort bildeFagsjef Ingerlise Skarø i Forebyggende helse barn og ungeOksval barnehage - Klikk for stort bildeInspirerende møter med barn i Oksval barnehage.