Fredagshilsen på en mandag

Ingrid Tjernshaugen fylte 100 år i forrige uke!
Det var en veldig hyggelig feiring som ordfører, rådmann og kommunalsjef ble invitert til på onsdagen. Mange fra familien var kommet til Nesoddtunet for å feire mor, bestemor, tante og oldemor. Ingrid hadde også fått gratulasjonskort på dagen fra Kong Harald V!

Ordfører gratulerer 100 års jublilanten. - Klikk for stort bildeOrdfører gratulerer 100 års jublilanten Ingrid Tjernshaugen.

På veggen i det danske Folketinget Borgen, står det skrevet: Loven binder og Loven gør fri.
Når vi har gode regler så skaper vi muligheter for frihet, og vi slipper å bruke energi på å avklare prosesser. I den ånden avsluttet vi fredag et veldig nyttig seminar med formannskapet. Her diskuterte vi blant annet skille mellom politikk og administrasjon. Hvordan vi forholder oss til hverandre på profesjonell måte.

Vi diskuterte også arbeidet med en ny budsjettprosess. Her fikk vi innspill av Vestbys ordfører Tom Anders Ludvigsen, som gav oss mye å tenke på. Rådmann Wenche Folberg gikk også igjennom prinsippene for budsjettarbeidet og egenevaluering av prosessen. Samtidig delte hun sine opplevelser av hvordan prosessen fungerte for henne som ny rådmann i høst. Dette skapte gode diskusjoner om hvordan vår prosess bør bli i fremtiden. Hensynet til reel påvirkning sto sentralt i dette.

 

Forrige uke gav også mulighet til en hyggelig lunsj med Nesodden Pensjonistforening. Gode diskusjoner om forholdet mellom kommunen og kirken i forbindelse med biskop Atle Sommerfeldt sitt prosti besøk.
Vi kom også i gang med samtaler som kan lede til at vi finner en løsning for dykkerklubb, kajakk-klubb og marineoperatørene på gamlebrygga etter vedtaket som ble gjort i Ad hoc-komitéen.

 

Denne uken skal vi feire samenes nasjonaldag 6. februar og vi skal ha møte i Follorådet. Ser frem til begge deler på hver sin måte.

 

Ha en fin uke!

 

hilsen Truls Wickholm
ordfører

Seminar med formannskapet og administrasjon.j - Klikk for stort bildeSeminar med formannskapet og administrasjon.j