Fredagshilsen fra ordfører

Klikk for stort bildeEn etterlengtet fredagshilsen?

Det har gått en stund siden jeg har skrevet en fredagshilsen. I høst var det valgkamp, og mange kunne nok tenkt at det var uryddig av en ordfører på valg å skrive noe som kunne oppfattes partipolitisk.

 

Nå har ting roet seg etter valget. Vi er endelig på plass med alle utvalg, og formannskapet har hatt sin behandling av budsjettet. Denne vil ligge ute til gjennomlesing en stund fremover, før kommunestyrets endelige behandling den 11. desember.

 

Årets budsjett er stramt. De beregnede inntektene til kommunen, som er basert på skatt og overføringer fra staten, øker med 2,9 % fra 2019 til 2020. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn beregnet pris- og lønnsvekst. Altså får man ikke helt endene til å møtes. Budsjettet kommunedirektøren har lagt frem, sammen med økonomiplan for 2020 – 2023, viser likevel hvordan tjenestene til befolkningen kan opprettholdes og styrkes på noen områder uten at det reelt kuttes i tjenestene. Leserne av Amta har kanskje sett at vår nabokommune er i en helt annen situasjon.

 

Samtidig er det funnet rom til de store investeringsbehovene som kommunen har innenfor skole, idrett, og eldre. De samme investeringene er også det som representerer størst risiko i budsjettet. I slutten av økonomiplanperioden vil renteøkning på 1 prosentpoeng utgjøre ca. 20 mil i økte renter. Det betyr at vi må ha orden i resten av økonomien dersom vi skal ha trygghet for at så store investeringer ikke velter økonomien, dersom det skulle skje noe uforutsett.

 

Det planlegges mye viktig for Nesodden kommune fremover. Neste år er det bestilt et såkalt parallelloppdrag der tre arkitektkontorer skal tegne ulike forslag til hvordan Tangen-området skal se ut med skole, svømmehall, kulturhus og idrettshus. Det er en prosess der innbyggerne skal kunne medvirke og hvor ulike idéer kan sees mot hverandre. Jeg håper vi får se noen spennende forslag til hvordan det kan skapes et område med mer samhandling og hvor ulike bygg med forskjellig innhold spiller hverandre gode. Jeg håper på et område med gode møteplasser både ute og inne, som er "levende" minst 16 timer i døgnet. Samtidig fortsetter arbeidet med å avklare hvilket behov vi har inne i skolebyggene våre; rom, utforming, og andre elementer som bidrar til, og styrker læring. Det er flott at vi har rom for dette i vårt budsjett.

 

Det er mye som skjer etter et valg. Nye politikere skal læres opp. Mange skal inn i nye roller, og det er mye å sette seg inn i. Hva kan man egentlig gjøre med det budsjettet som legges frem. Vi skal bruke tid i formannskap og kommunestyre for å snakke om hvordan vi best styrer kommunen sammen. All erfaring viser at kommuner som klarer å ta ansvar for økonomien og være forutsigbare over tid, både internt og eksternt, er de som lykkes best med å levere det innbyggerne trenger og forventer. Utfordringen blir da å finne en god måte å kunne være både forutsigbare, og noen ganger uenige. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med det nye kommunestyret for å få til dette!

 

Vi høres snart igjen 😊