Bølger, seniorer og arealplaner!

Klikk for stort bilde

Kielferga er ikke bare en lystig helgetur for folk som har lyst til å kose seg litt, den har også vært et problem på Flaskebekk og andre steder langs kysten vår. Etter mye jobbing fra Fiskelaget har det nå kommet opp en bølgemåler på Søndre Flaskebekk brygge. Farten på ferga er redusert, og det har gitt resultater, men med den nye måleren vil man ha mer håndfaste bevis på hva båttrafikken i fjorden gjør av skadeverk på kysten. Selve målestasjonen er også blitt en informativ liten stand om dyreliv i havet og bølger som fenomen. Den er verdt en liten titt - absolutt et sted å legge søndagsturen.

 

 

Mange av nesoddens eldre hadde på tirdag lagt turen til Fjellstrand grendehus. Der hadde kommunens fantastiske rehabteam laget en flott inspirasjonsdag. Presentasjonen «Er det vanlig å glemme», var gode nyheter for oss som har problemer med å huske hva vi spiste til middag forrige mandag. Vi har ikke en diagnose.

 

 

Og endelig har vi fått på plass en Arealplan. Er denne planen perfekt? Antagelig ikke, men som Obama er kjent for å si: Bedre er bra! Dette er den beste arealplanen Nesodden kommune noen gang har hatt. Den er restriktiv, gir nye verktøy for å styre veksten, og stiller krev til gode og grønne bomiljøer. Tidligere har vi hatt en vekst som ikke har vært i tråd med planene våre, det er det slutt på! Nå gir vi et tydelig signal om hvordan kommunen vil utvikle seg, med to tydelige sentrumsområder på Tangen og Fagerstrand. Vi har en boligmasse som ikke gir et tilbud til ungdom, eldre, eller personer som har en svakere økonomi. Husbanken kan fortelle at det er grupper på Nesodden med ok økonomi som trenger sosialhjelp fordi vi mangler mindre og billige boliger. Vi må ta ansvar for hele befolkningen vår. I dag er kun 7 prosent av boligene i kommunen leiligheter, og en stor del av disse er også sokkelleiligheter.

 

Mange lurer på hvordan vi kommer frem til veksttall for kommunen. I kommunen har vi god oversikt over byggeprosjekter som er i gang og nær oppstart. Vi må tørre å stole på de beregningene vi gjør i egen kommune, og det vi vet om utbyggingen her. Hadde vi lagt SSB sine tall til grunn skulle vi bygget rundt tjue boliger i året, i hele kommunen. Det hadde skapt langt flere problemer enn det hadde løst.

 

Nå skal vi ta kampen med fylkesmannen for å sørge for at Fagerstrand får lov å utvikle seg som et sentrum sør i kommunen. Det stilte også hele kommunestyret seg bak.

 

Etter et kommunestyre som varte i over seks timer på onsdag skal det bli deilig med helg. Håper vårstemingen holder seg.

 

Håper alle får noen flotte fridager!

 

 

Truls Wickholm

Ordfører