Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

51 år i kommunen og 24 år inn i fremtiden

Truls Wickholm Sunnaas-dagene - Klikk for stort bilde Sunnaas sykehus Ordførerens hilsen uke 24: Jeg må først begynne i forrige uke. Mange har sikkert lest om det andre steder, men hjørnesteinsbedriften vår Sunnaas hadde et stort arrangement på Bergerbanen: Sunnaas-dagene.

Her fikk dagens pasienter en smakebit på hvilke gleder som livet kan inneholde etter endt opphold. Folk driver med alt fra luftsport, til sykling og tennis. Mange forbund var også til stede for å vise hvilke tilbud de har. Næringslivet på Nesodden stilte også opp som sponsorer. Det er bra at vi klarer å samarbeide om å gjøre hverandre gode på halvøya.
 

Bra med debatt

Debatt er også en mulighet til å gjøre hverandre gode. Derfor er det veldig fint at folk engasjerer seg i kommuneplanen som gjelder for de neste 24 årene. Målet er jo at vi kommer frem til en god utvikling for Nesodden. Vår kommune har et stort press fra Oslo som gjør at vi har sterkt voksende boligpriser. Hvis vi ikke legger til rette for en fornuftig og planlagt vekst vil prisene fortsette å øke enda mer og Nesodden virkelig vil bli et annet sted hvor ikke alle har råd til å bo.
 

Når kommuneplanen nå stiller krav til samtidig planlegging betyr det at eiere av enkelttomter ikke lengre kan planlegge hva de vil gjøre hos seg alene. Det er denne formen for utbygging som har preget Nesodden de siste tjue årene. Nå blir det vanskeligere med klattvis ukontrollert utbygging.
 

Derfor er det viktig at det ikke oppstår misforståelser. Jeg er helt enig i mange av de bekymringene som beboeraksjonen på Tangen tar opp, men behovet for god bokvalitet og grøntområder, i og rundt boligområdene er nettopp en av de tingene som denne planen understreker at er viktig og stiller krav om. Dette er en plan som gir noen muligheter, men det er fremtidens kommunestyre som vil bestemme hva som faktisk skjer.
 

Alternativet til en helhetlig plan som tar høyde for en fremtidig vekst er at vi fortsetter på det sporet hvor det tenkes bare fra en fireårsperiode til en annen. Det vil ikke jeg anbefale. Hvis vi gjør dette riktig kan Tangenten få et mye bedre tjenestetilbud i form av kultur, uteliv og annen næring. I sin tid var det mange som ikke ville bygge vårt kommunehus Tangenten, i dag tror jeg alle synes at bygget er en berikelse for fellesskapet i kommunen.
 

Gjestebud og Plan-pub

På mandag neste uke blir det folkemøte om kommuneplanen på Fagerstrand og på tirsdag skal jeg holde gjestebud om kommuneplanen hjemme for seks personer. Dette er noe vi oppfordrer flere til å gjøre. Samle venner og kjente for å snakke om hva dere vil at Nesodden skal bli i fremtiden. Jeg skal ikke nødvendigvis samle venner og kjente. Jeg vil plukke ut seks stykker av dere som sender meg en mail innen mandag klokken 20:00 og invitere dere hjem meg til en prat klokken 19:30 på tirsdag 19. juni. Skriv gjerne litt om hvem dere er, så skal vi sette sammen en spennende gjeng fra litt ulike deler av Nesodden. Uken etter - 28. juni - blir det også Plan-pub på Annas hybel med foredrag og debatt.
 

Takk til Arve

Denne uken sluttet også Arve Ruud (lenke til langlesning). Han har holdt orden i Nesoddens økonomi i 40 år og jobbet her i 51 år. Har vi ikke orden i økonomien, orden i eget hus, blir alle drømmer og visjoner bare det, drømmer og visjoner. Først når vi har orden kan vi begynne å gjøre ord til handling. Arve fortalte på avslutningen om den endringen Nesodden har vært gjennom fra 7000 innbyggere når han begynte til godt over 19000 i dag. Gjennom alle disse årene og all endringen har Arve vært en solid bunnplanke for vår kommune.
 

Derfor gikk vi også litt utenfor det kommunale reglementet og søkte om Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Det ble innvilget. Dette er en unik og tradisjonsrik medalje. Selve medaljen er i sølv og sitter på et grønt bånd som har nasjonalfargene i midten.
 

Medaljen er preget med skikkelsen til seiersgudinnen Victoria. Hun var brukt av romerske generaler som kom seirende tilbake i triumf, gjerne etter en krig. Arve har ikke vært i krig med Nesodden kommune. Han har vært i krig for kommunen og alt den er. Hans seier er en kommune som i dag fremstår som solid og god. Nå er det opp til oss andre å føre det videre. Tusen takk for innsatsen Arve!
 

God helg til alle sammen!
 

Truls Wickholm

truls.wickholm@nesodden.kommune.no
 

Noen bilder fra uka som gikk:

Sunnaas-dagene:

Sunnaasdagene 2018.jpg - Klikk for stort bilde

Sist søndag kveld. Konsert med Bunnedfjorden Barokkselskap:

Klikk for stort bildeBunnefjorden Barokkselkap var på programmet til Kantorissimo i kveld. Vi er utrolig heldige på Nesodden som kan oppleve så flott musikk med så høy kvalitet lokalt! Folk som er interessert i å vite hva som skjer til høsten bør sende en mail til post@ingeborgchristophersen.comKlikk for stort bilde

Klikk for stort bildeBesøk i Kongleveien barnehage på Tangen.Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeVerdig avslutning for Jorunn Lunde Jenssen, kommunalsjef for barnehage, skole og oppvekst, som sluttet som pensjonist i Nesodden kommune denne uken, men som fortsatt skal jobbe noe for UtdanningsdirektoratetKlikk for stort bildeAvslutningsmarkering for Arve Ruud som slutter etter 51 år i Nesodden kommune. Her med en sang fra kollegaer.Klikk for stort bildeArve har jobbet tett med Nesoddens tre siste ordførere som vi ser på bildet her. Fra venstre: Christian Hintze Holm, Nina Sandberg, Arve Ruud og Truls Wickholm.