Møter i Kontrollutvalget 2018

Møtetid:17:15

Møterom: Hasle i Tangenten

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.

 

Kontrollutvalgets møter og saksdokumenter finner du også på FIKS sine hjemmesider.

 

Kontrollutvalgets møter 2017 med møtedokumenter og protokoller.

Kontrollutvalgets møter 1. halvdel 2018

Møtedato

Møtedokumenter

Møteprotokoller

30.01.18


Innkalling/sakspapirer

 

Saker til behandling:

1/18 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5.12.2017

2/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge

3/18 Erklæringer fra revisor

4/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017

5/18 Orienteringssaker

Eventuelt

Protokoll
     

13.03.18

Innkalling/sakspapirer

 

Saker til behandling:
06/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30. januar 2018
07/18 Henvendelser til kontrollutvalget - Undersøkelse av omsorgen på
 Bergertoppen/Skoklefallåsen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. §13
 jfr. Fvl. §13
08/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnehager i Nesodden
 kommune
09/18 Forvaltningsrevisjon Rus og psykiatri - Prosjektplan
10/18 Referat og orienteringer
 Eventuelt

Protokoll
     

15.05.18

   
     

19.06.18

   

 

 

 

 

.

Kontrollutvalgets møter 2. halvdel 2018

Møtedato

Møtedokumenter

Møteprotokoller

11.09.18

   

23.10.18

   

04.12.18

   
Fant du det du lette etter?