Kontrollutvalgets medlemmer 2015-2019
Medlemmer / e-post Telefon Vara
Leder 975 32 110
Maus, Arne (SV) 22 85 24 51 Ellen Jakobsen(SV)
Nestleder
Jørn Bertelsen (H) Petter Moen (AP)
*
Sidsel Tjernshaugen (AP) Øyvind Brekke (AP)
Arne Thodok Eriksen (MDG) Harald Tronvik (H)
May-Liss Ananiassen (R) Anette Løes Hokholt (H)
Bendik Fjelstad (MDG)
Tellef Hansen (R)