Kommunestyret

Ordfører og varaordfører i perioden 2015-2019

   
Truls Wickholm (AP) Ordfører - Klikk for stort bildeTruls Wickholm (AP) Ordfører Erik Adland (H) Varaordfører - Klikk for stort bildeErik Adland (H) Varaordfører

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Nesodden kommunen. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.


Nesoddens kommunestyre består av 31 representanter fordelt fra de ulike partiene.
Ordfører leder kommunestyret.

 

Kommunestyrets reglement

 

 

Åpne dører

Kommunestyrets møter er åpne for publikum, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt.

 

Web-TV

Kommunestyrets møter blir overført på web-TV   

 

Spørretid

Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål. Spørsmålene rettes til kommunestyret. Kommunestyrets medlemmer kan ikke delta som spørrere. Spørsmål sendes ordfører senest innen kl.10.00 to dager før møtet. Viser til § 6 i kommunestyrereglementet.


Kontakt medlemmer i Kommunestyret

Kommunestyret i perioden 2015 - 2019

 

Søk etter politikere her.

 

Arbeiderpartiet - Logo - Klikk for stort bilde

Arbeiderpartiet (AP) har 9 representanter:

Truls Wickholm - ordfører, Abobakar Mostafa, Cathrine Kjenner Forsland, Johannes Dalen Giske, Liv Jessen, Tone Frønes, Ingrid Halbakken, Roger Sollied Johansen og Hanna Krange.

Representanter for AP
Truls Wickholm (AP) Ordfører - Klikk for stort bildeTruls Wickholm (AP) Ordfører Liv Jessen (AP) medlem - Klikk for stort bildeLiv Jessen (AP) medlem Johannes Dalen Giske (AP) medlem.j - Klikk for stort bildeJohannes Dalen Giske (AP) medlem.j Tone Frønes (AP) medlem - Klikk for stort bildeTone Frønes (AP) medlem  

 

Cathrine Kjenner Forsland (AP) medlem.j - Klikk for stort bildeCathrine Kjenner Forsland (AP) medlem.j Abobakar Mostafa (AP) medlem - Klikk for stort bildeAbobakar Mostafa (AP) medlem    

 

Høyre - Logo - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Høyre (H) har 7 representanter:

Erik Adland - varaordfører, Torbjørn Sætre, Tor Lindberg, Thor Ivar Amundsen, Jørn Gunnar Bertelsen, Beate Fahre og Harald Johnsen.

Representanter for Høyre
Erik Adland (H) varaordfører - Klikk for stort bildeErik Adland (H) varaordfører

 

Beate Fahre (H)  - Klikk for stort bildeBeate Fahre (H)

Torbjørn Sætre (H)  - Klikk for stort bildeTorbjørn Sætre (H)
Jørn Gunnar Bertelsen (H)  - Klikk for stort bildeJørn Gunnar Bertelsen (H) Tor Lindberg (H)  - Klikk for stort bildeTor Lindberg (H)

 

 

 

 

Klikk for stort bilde

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har 4 representanter:

Kaisa Ramona Hautala, Vidar Sæbjørnsen, Øyvind Solum og Ole Solheim.

 

 

Representanter for MDG
Øyvind Solum (MDG) medlem.j - Klikk for stort bildeØyvind Solum (MDG) medlem.j Kaisa Ramona Hautala (MDG) medlem.j - Klikk for stort bildeKaisa Ramona Hautala (MDG) medlem.j Vidar Sæbjørnsen (MDG) medlem.j - Klikk for stort bildeVidar Sæbjørnsen (MDG) medlem.j  

 

 

SV - Logo - Klikk for stort bilde

Sosialistisk Venstreparti (SV) har 4 representanter:

Claudia Behrens, Torhild Hellstrøm, Vanja Svendsen og Grethe Maus.

Representanter fra SV

 

Torhild Hellstrøm (SV) medlem.j - Klikk for stort bildeTorhild Hellstrøm (SV) medlem.j Claudia Behrens (SV) medlem.j - Klikk for stort bildeClaudia Behrens (SV) medlem.j  
       

 

 

 

FRP -  Logo - Klikk for stort bilde

 

Fremskrittspartiet (FRP) har 2 representanter:

Johannes Marseth og Nils Arne Haldorsen.

Representanter fra FRP
Nils Arne Haldorsen (FRP) medlem - Klikk for stort bildeNils Arne Haldorsen (FRP) medlem Johannes Marseth (FRP) medlem.j - Klikk for stort bildeJohannes Marseth (FRP) medlem.j

 

 

 

 

 

Rødt - Logo - Klikk for stort bilde

 

Rødt (R) har 2 representanter:

Geir Christensen og Kjellaug Myhre.

Representanter for Rødt
Kjellaug Myhre (R) medlem - Klikk for stort bildeKjellaug Myhre (R) medlem Geir Christensen (R) medlem.j - Klikk for stort bildeGeir Christensen (R) medlem.j

 

 

 

 

Venstre - Logo - Klikk for stort bilde

 

Venstre (V) har 2 representant:

Anne-Berit Smørås og Martin Apenes.

Representanter for Venstre
Anne-Berit Smørås (V) medlem.jpg - Klikk for stort bildeAnne-Berit Smørås (V) medlem.jpg Martin Apenes (V) medlem.j - Klikk for stort bildeMartin Apenes (V) medlem.j

 

 

 

 

 

KRF - Logo - Klikk for stort bilde

 

Kristelig Folkeparti (KRF) har 1 representant:

Henning Korsmoe

Henning Korsmoe (KRF)  - Klikk for stort bildeHenning Korsmoe (KRF)

 
Fant du det du lette etter?