Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Ad hoc-komitéen

Ad hoc-komitéens arbeid er avsluttet

 

Det ble opprettet en ad hoc-komité bestående av 5 medlemmer for å arbeide fram løsninger og forslag rundt framtidig drift og utvikling av Nesoddtangen gård, Lagveien og Signalen i et kortsiktig perspektiv på 3-5 år.

 

Dette ble bestemt i kommunestyrets møte 15.12.2016
(se 16/44640 - Opprettelse av ad hoc komite for utvikling av Nesoddtangen gård/Tangen brygge)  

 

Medlemmer var:

  • Truls Wickholm, ordfører (AP) - vara Liv Jessen (AP)
  • Erik Adland, varaordfører (H) - vara: Øyvind Solum (MDG)
  • Anne Berit Smørås (V) - vara: Gunn Parmann (V)
  • Elisabeth Østreng (FRP) - vara: Claudia Behrens (SV)
  • Christian Hintze Holm (SV) - vara: Geir Christensen (R)

Referater fra møter i ad hoc-komitéen 2018:

Innkallinger og referater fra møtene i 2018 blir publiser i politisk møteplan.

Presentasjon som ble vist under AD-hoc møtet 23. januar 2018.

 

Referater fra møter i 2017