Politikk og demokrati

Politikk og demokrati

Politiske møter og sakspapirer
Søk i politiske vedtak

Søk etter vedtak (åpnes i nytt vindu)

Søk etter politikere
Ordfører og varaordfører

Truls Wickholm (AP) er ordfører i Nesodden kommune for valgperioden 2019-2023, og Eivind Hoff-Elimari (MDG) er varaordfører.


Ordførers side    Varaordførers side

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Nesodden kommune og fatter vedtak på vegne av kommunen. Nesoddens kommunestyre består av 31 representanter fra ni ulike partier og ledes av ordfører.


Kommunestyrets møter er åpne for publikum, unntatt ved taushetsbelagte saker. Innbyggerne i kommunen kan stille spørsmål til kommunestyret, disse kan sendes på e-post til ordfører: Truls.Wickholm@Nesodden.Kommune.No
innen kl. 10.00 to dager før møtet.


Kommunestyret 2019-2023

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og skal påse

Mer informasjon

Utvalg, råd og nemder

Utvalg og nemder for valgperioden 2019-2023 velges i kommunestyremøtene 16.10.
Rådene blir valgt 11.12. etter medvirkningsprosess fra organisasjoner som representerer rådenes brukergrupper.

 

 

Til oversikten over Nesodden kommunes utvalg, råd og nemder