Politikk og demokrati

Politikk og demokrati

Politiske møter og sakspapirer
Søk i politiske vedtak

Søk etter vedtak (åpnes i nytt vindu)

Søk etter politikere
Ordførerens hjørne

Truls Wickholm (AP) Ordfører - Klikk for stort bilde

 

Truls Wickholm (AP) ble valgt som ordfører i Nesodden kommune for valgperioden 2015-2019 i kommunestyremøtet 18. oktober 2017.

Mer informasjon

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Nesodden kommunen. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.


Nesoddens kommunestyre består av 31 representanter fordelt fra de ulike partiene.
Ordfører leder kommunestyret.

Mer informasjon

Ad hoc-komitéen

Det er opprettet en ad hoc-komité bestående av 5 medlemmer som arbeider fram løsninger og forslag rundt framtidig drift og utvikling av Nesoddtangen gård, Lagveien og Signalen i et kortsiktig perspektiv på 3-5 år.

Mer informasjon

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og skal påse

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?