Nesoddens fremtid. Hva er viktig for deg? Høring av kommuneplan 2018-2042

Kommuneplan 2018-2042 - Klikk for stort bilde Nå reviderer vi kommuneplanen. Kommuneplanen er det øverste strategiske styringsdokumentet i en kommune, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Utkastene til planen er nå på høring og offentlig ettersyn. Vi vil gjerne ha dine innspill.

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen legger føringer for utformingen av kommuneplanens arealdel. Arealdelen konkretiserer arealbruk og forvaltning naturressursene i et langsiktig perspektiv. Samfunnsdelen er ikke juridisk bindende, men gir overordnede føringer for all kommunal virksomhet. Arealdelen med planbestemmelser og plankart er bindende for fremtidig arealplanlegging i kommunen.

 

Plandokument

Følgende dokumenter er relevante for:

Kommuneplan 2018-2042 høring

Arealdelen - plankart
  • Lenke til Follokart der du kan se hvordan din eiendom er regulert i forhold til gjeldende kommuneplan og utkast til kommende kommuneplan. Etter å ha valgt riktig kommune kan du velge filteret "kommuneplaner". Under dette filteret kan du velge om du vil se gjeldende "kommuneplan" eller "kommuneplan på høring". Forklaringer til kartet kan du finne under meny øverst i venstre hjørnet. Du kan også laste ned en app kalt "Kommunekart".

 

Saksfremleggene

De øvrige dokumentene er redigert i henhold til de politiske vedtakene som du finner her.

 

Dokumentene kan også leses hos Nesodden kommunesenter - Tangenten, Kongleveien 2.

 

Gjestebud

Kommunen har tilrettelagt for gjestebud om kommuneplanen. Du kan lese mer om å holde gjestebud om kommuneplanen her.

 

Informasjonsmøter

Vi har hatt informasjonsmøte på Tangenten den 14. juni og på Bakkeløkka skole den 18. juni. Den 28. juni var det planpub på Annas hybel på Fjellstrand med ekstern innleder og paneldebatt. På alle arrangementene var det mulig for publikum å stille spørsmål.

 

Tilbakemelding etter informasjonsmøter

På informasjonsmøtet kom det frem ytterligere informasjonsbehov. Under er det lenket til relevante dokument:

  • Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen er et av grunnlagsdokumentene til kommuneplanens arealdel.
  • Sak om utkast til kommende planstrategi som behandles i kommuestyret onsdag 20. juni. Planstrategien inneholder en oversikt over planer i kommunestyreperioden, herunder områdeplaner. 
  • Lenke til Follokart der du kan se hvordan din eiendom er regulert i forhold til kommuneplan. Etter å ha valgt riktig kommune kan du velge filteret "kommuneplaner". Under dette filteret kan du velge om du vil se gjeldende "kommuneplan" eller "kommuneplan på høring". Forklaringer til kartet kan du finne under meny øverst i venstre hjørnet. Du kan også laste ned en app kalt "Kommunekart".

 

Frist for innspill

Høringsfrist er 1. august 2018. Du kan gi innspill til både samfunnsdelen og arealdelen med planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og forslag til arealbruksendringer.

 

Om du allerede har sendt inn arealbruksendringer i forbindelse med høringen av planstrategien og planprogrammet for kommuneplanen våren 2017, er det ikke nødvendig å sende på nytt.

 

Hvordan skal du sende innspill?

Det er ingen krav til utformingen av innspillet, men gjelder det arealinnspill er det ønskelig at du i tittelen angir område/adresse. Du kan bruke denne malen om du ønsker å gi arealinnspill (DOCX, 17 kB). Innspill som er utformet på annen måte vil også bli behandlet.

 

Uttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk via kommunens nettside. Du har også mulighet til å laste opp ditt høringssvar via den elektroniske løsningen.

 

Trykk her for å levere innspill elektronisk.

 

Brev sendes til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen. Du kan også sende inn på e-post til post@nesodden.kommune.no. Merk innspillet «Kommuneplan 18/1636». Alle høringsuttalelser bes undertegnes med fullt navn.

 

Høringsinnspill er offentlige og kan leses av alle som ber om innsyn. Innspillene vil bli vedlagt i politiske saksfremlegg.

Fant du det du lette etter?