Nesoddens fremtid. Kommuneplanen 2018-2042

Klikk for stort bilde Kommuneplanen er det øverste strategiske styringsdokumentet i en kommune, og består av en samfunnsdel og en arealdel. 27. mars 2019 vedtok kommunestyre kommuneplan for 2018-2042.

 

Samfunnsdelen til kommuneplanen 2018-2042 er gjeldende. Planens arealdel er ikke stadfestet og skal til mekling våren 2019.

 

  

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen legger føringer for utformingen av kommuneplanens arealdel. Arealdelen konkretiserer arealbruk og forvaltning naturressursene i et langsiktig perspektiv. Samfunnsdelen er ikke juridisk bindende, men gir overordnede føringer for all kommunal virksomhet. Arealdelen med planbestemmelser og plankart er bindende for fremtidig arealplanlegging i kommunen.

 

Kommunen har behandlet innspillene som kom inn i høringsrunden i saksfremleggene til samfunnsdelen og arealdelen.

Endringer kommunestyret vedtok er innarbeidet.

Gjeldende arealdel finner du her: Gjeldende kommuneplan

 

Lenken til saksfremlegget hvor kommunestyret vedtok kommunesplanens samfunnsdel finner du her.

Lenken til saksfremlegget hvor kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel finner du her.

Fant du det du lette etter?