Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Aktuelle sider

Annet samarbeid
minsak.no - innbyggerforslag

Innbyggerforslag er en lovfestet ordning som gir kommunens innbyggere rett til å fremme forslag til behandling av saker for politisk behandling. Kravet er blant annet at minst 300 innbyggere støtter saken gjennom sine underskrifter.

Mer informasjon

Kommuneplanen

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Mer informasjon

KommuneTV
Møteportalen

Link til ACOS møteportal (åpnes i nytt vindu)

Politisk utvalgssekretær

Ungdom med pc - Klikk for stort bilde Istockphoto


Publisering av innkallinger, protokoller og saksdokumenter er knyttet til vårt møtebehandlingssystem og redigeres av utvalgssekretærene.
Kontakt oss gjerne hvis du ikke finner det du leter etter.
Epost: Politisk.sekretariat@Nesodden.Kommune.No

Politiske partier og gruppeledere på Nesodden

Lenker direkte til partienes egne lokale hjemmesider.

 

 

 

Eiermelding

Eierskapsmeldingen er vedtatt i kommunestyret 24.03.2021 og gir blant annet oversikt over interkommunale samarbeid og selskap kommunen har eierinteresser i.

Meldingen er et politisk styringsdokument for forvaltningen av eierinteressene.

 

Eierskapsmelding 2021-2025 (PDF, 561 kB)