Program for formannskapets budsjetthøring tirsdag 3. november

Klikk for stort bilde17:15 – Introduksjon v/ordfører
17:25 – FAU ved Tangenåsen ungdomsskole v/ Roar Wægger
17:35 - Nesoddparken v/ Harald Tronvik
17:45 - Utdanningsforbundet v/ Evelyn Farbrot og Silja Solem
17:55 - Etablering av Montesorri-barnehage v/ Kristine Kjelaas
18.05 - Nesodden idrettsråd 
18:15 - Slutt

Alle påmeldte får 5 minutter til å fremføre sitt innlegg. Det settes av 5 minutter til spørsmål fra de folkevalgte etter hvert innlegg.

 

Kommunen har også mottatt skriftlige innspill til budsjett og økonomiplan 2021-2024.
Les budsjettinnspill i Framsikt

 

Grunnet smittevern er høringen ikke åpen for publikum, men vil bli sendt direkte på Facebook og KommuneTV
 

KommuneTV