Oversikt over budsjettprosessen 2020

Klikk for stort bildeTorsdag 22. oktober ble kommunedirektørens budsjettforslag lagt frem for kommunestyret og 28. oktober var budsjettet på agendaen i formannskapet med første innspill fra partiene.

Dette skjer videre i budsjettprosessen frem mot vedtak i kommunestyremøtets budsjettmøte 9. desember.

  • 3. november: Formannskapets budsjetthøring - offentlig høring i forbindelse med budsjettprosessen.
  • 11. november: Budsjettmøte i koordineringsutvalget der alle politiske partier i kommunestyret er delaktige.
  • 25. november: Formannskapets budsjettmøte - formannskapet behandler budsjettet og avgir sin innstilling til kommunestyret.
  • 9. desember: Kommunestyrets budsjettmøte - kommunestyret vedtar Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Fra 25. november til 9. desember ligger Formannskapets innstilling ute på offentlig ettersyn.

 

 

Her du se Formannskapets første drøfting av kommunedirektørens budsjettforslag.


Mer informasjon om budsjettprosessen 2020 (PDF, 127 kB)