Kommuneøkonomi

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2021-2024

 

Spørsmål fra politikere og administrasjonens svar

 

Her kan du se oversikten over budsjettprosessen 2020 (PDF, 127 kB), med viktige datoer og hendelser frem mot vedtak i kommunestyret 9. desember.

Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Budsjett og økonomiplan ble vedtatt av kommunestyret 11. desember 2019.
 

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2020-2023
 

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 - ikke vedtatt
Spørsmål og svar til budsjett og økonomiplan 2020

 

 

Rapporter til kommunestyret 2020

Nesodden kommune bruker styringssystemet Framsikt i rapporteringen. Det publiseres i den forbindelse web-versjoner som er ment å være mer tilgjengelig og leservennlig for politikere, innbyggere og ansatte. 

Rapport for 2. kvartal

Rapport for 1. kvartal

 

Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Budsjett og økonomiplan inneholder budsjett 2019 og økonomiplan for 2019- 2022. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2019-2022
Spørsmål og svar til budsjett og økonomiplan 2019
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2019-2022 - ikke vedtatt 
Rådmannens forslag til Klimabudsjett 2019 - 2022 (PDF, 892 kB)

 

Rapporter til kommunestyret 2019

Nesodden kommune bruker styringssystemet Framsikt i rapporteringen. Det publiseres i den forbindelse web-versjoner som er ment å være mer tilgjengelig og leservennlig for politikere, innbyggere og ansatte. 

 

Årsregnskap og årsberetning 2019 – pliktig del
Årsrapport 2019
Rapport for 3. kvartal
Rapport for 2. kvartal
Rapport for 1. kvartal

 

Tidligere vedtatte budsjetter: