Forslag til Budsjett og økonomiplan 2021-2024 er lagt fram

Klikk for stort bildeTorsdag formiddag presenterte kommunedirektør Wenche Folberg sitt forslag til Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 i forbindelse med Nesodden kommunestyres årlige budsjettseminar.

-Koronapandemien gjør at hele kommune-Norge er under press, og hovedfokus har vært på å opprettholde et godt og forsvarlig nivå på kommunale tjenester, og ta grep for å sikre en bærekraftig økonomi i framtiden, sier kommunedirektør Folberg. Forslaget til Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 er lagt fram med et netto driftsresultat på mellom 1,75 - 1,9 %.

 

 

Her kan du lese forslaget til Budsjett og økonomiplan i sin helhet, og også se kommunedirektørens presentasjon under budsjettseminaret.

 

 

Dette er noen stikkord fra budsjettforslaget:

  • Opprettholde dagens  tilbud innenfor helse- og omsorgsfeltets forebyggende og behandlende tjenester. 
  • Ny legevakt på Nesodden kommer i 2021.
  • Ingen kutt innen skole, barnehage og oppvekst, ut over 0,5% effektiviseringsgevinst.
  • Økningen de siste årene til helsesykepleiere og miljøarbeidere i skolen beholdes.
  • Intensivering av arbeidet med digitalisering av tjenester.
  • Fokus på godt partssamarbeid og god arbeidsgiverpolitikk.
  • Økt fokus på samarbeid med frivilligheten – ny Frivillighetsstrategi kommer i 2021.

 

Forslaget til Budsjett og økonomiplan 2021-24 skal behandles av kommunestyret 9. desember.