Formannskapet inviterer til budsjetthøring

Klikk for stort bildeFormannskapet inviterer lag, foreninger og organisasjoner til høring om kommunebudsjettet.
Tid: Tirsdag 3. november klokken 17.15
Sted: Ungdomsarenaen, Tangenten

NB! Grunnet smittevernhensyn vil kun de som selv skal holde innlegg få være tilstede i lokalet. Publikum kan følge høringen direkte på KommuneTV og facebook.

 

Alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret vil være tilstede under høringen. Det er ønskelig at høringsinstansene, så langt det er mulig, kommenterer på helheten i budsjettet. Hvis du ikke har mulighet til å stille på høringen kan du sende et skriftlig høringsinnspill innen 30. oktober kl. 16.00.

Påmelding

Har du innspill til budsjettet og vil delta på høringen, send påmelding til:
Kristian.Kvaksrud@Nesodden.Kommune.No
Frist fredag 30. oktober kl. 16.00

 

Budsjett og økonomiplan 2021-2023

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 ble lagt frem for kommunestyret 22. oktober. Forslaget skal behandles i formannskapet 25. nov og i kommunestyret 9. desember. 

Les kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2024 

Se presentasjon av budsjettet på Kommune-TV