Økonomi

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Har du innspill til budsjettet for 2023?

Formannskapet ga 30. november sin innstilling til budsjettet og innstillingen er lagt ut til offentlig høring i to uker frem til behandling i kommunestyret 14. desember. Du kan lese saksdokumentene og innstillingen fra formannskapet her.


Slik sender du skriftlig innspill

Høringsinnspill sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.Vennligst merk e-posten/brevet med saksnummer 22/2803. Frist for å sende innspill er 13. desember2022.

Innspillene vil offentliggjøres på våre nettsider, husk å ikke oppgi sensitiv informasjon.

 

Innspillsmøte i 2023

Kommunen vil i tillegg invitere innbyggerne, lag og foreninger til et innspillmøte i Tangenten januar 2023. Temaet for møtet blir omstillingsprosess knyttet til budsjett 2024. 

Spørsmål fra politikerne om budsjettet
Informasjon om budsjettprosessen 2023
Fremdrift budsjettprosessen 2023
Dato Prosess
Juni Budsjettinnspill fra utvalgene
27. oktober Budsjettseminar med arbeid i partiene/gruppene
31. oktober Frist første spørsmålsrunde – svar innen 04.11.
18. november Frist andre spørsmålsrunde – svar innen 23.11.
28. november Koordineringsutvalgets budsjettmøte
30. november Formannskapets budsjettmøte – Innstillingen på offentlig ettersyn i 14 dager.
14. desember Kommunestyrets budsjettmøte, endelig vedtak
Opptak av kommunedirektørens presentasjon av budsjett 2023

Torsdag 27. oktober presenterte kommunedirektør Wenche Folberg sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026. Opptak av presentasjonen vil bli publisert på Nesodden kommuneTV.