Økonomi og budsjett

Kort fortalt

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026
Har du innspill til budsjettet for 2023?

Formannskapet ga 30. november sin innstilling til budsjettet og innstillingen er lagt ut til offentlig høring i to uker frem til behandling i kommunestyret 14. desember. Du kan lese saksdokumentene og innstillingen fra formannskapet her.


Slik sender du skriftlig innspill

Høringsinnspill sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.Vennligst merk e-posten/brevet med saksnummer 22/2803. Frist for å sende innspill er 13. desember2022.

Innspillene vil offentliggjøres på våre nettsider, husk å ikke oppgi sensitiv informasjon.

 

Innspillsmøte i 2023

Kommunen vil i tillegg invitere innbyggerne, lag og foreninger til et innspillmøte i Tangenten januar 2023. Temaet for møtet blir omstillingsprosess knyttet til budsjett 2024. 

Vedtatte endringer i priser og gebyrsatser i løpet av 2022
Spørsmål fra politikerne om budsjettet
Informasjon om budsjettprosessen 2023
Fremdrift budsjettprosessen 2023
Dato Prosess
Juni Budsjettinnspill fra utvalgene
27. oktober Budsjettseminar med arbeid i partiene/gruppene
31. oktober Frist første spørsmålsrunde – svar innen 04.11.
18. november Frist andre spørsmålsrunde – svar innen 23.11.
28. november Koordineringsutvalgets budsjettmøte
30. november Formannskapets budsjettmøte – Innstillingen på offentlig ettersyn i 14 dager.
14. desember Kommunestyrets budsjettmøte, endelig vedtak
Opptak av kommunedirektørens presentasjon av budsjett 2023

Torsdag 27. oktober presenterte kommunedirektør Wenche Folberg sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026. Opptak av presentasjonen vil bli publisert på Nesodden kommuneTV.