Økonomi og budsjett

Budsjettprosessen 2022

Her kan du lese kommunens budsjett og økonomiplan for 2022, få informasjon om budsjettprosessen, budsjetthøringer og andre spørsmål knyttet til kommuneøkonomi 2022-2025. 

 

Se kommunestyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2022-2025 her

 

Vedtatte endringer i priser og gebyrsatser i løpet av 2022

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan for 2022-2025
Kommunedirektørens presentasjon på kommunestyrets budsjettseminar

Her kan du se kommunedirektørens presentasjon på kommunestyrets budsjettseminar 21. oktober 2021:

Spørsmål fra politikerne om budsjettet

Kommunestyret vedtok tok mot slutten av 2021 å avsette et forventet overskudd ved årets slutt til dekning av kommunens framtidige pensjonskostnader. Det ble da vedtatt at overskuddet skulle settes av til disposisjonsfond for finansiering av fremtidig premieavvik.