Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Økonomi og budsjett

Klikk for stort bilde

 

Her kan du lese kommunens budsjett og økonomiplan, få informasjon om budsjettprosessen, budsjetthøringer og andre spørsmål knyttet til kommuneøkonomi. 

 

Når det gjelder priser og gebyrsatser 2021 har det vært nødvendig å foreta en presisering av tekst knyttet til satsene innenfor Plan, bygg og geodata. Satsene er ikke endret.

Ny link til Plan, bygg og geodatas priser og gebyrsatser kan leses her: Priser og gebyrsatser 2021 Plan, bygg og geodata

Økonomi

Informasjon om budsjettprosessen 2021

Oversikt over budsjettprosessen frem mot vedtak i kommunestyrets budsjettmøte 9. desember:

  • 22. oktober: Kommunedirektørens budsjettforslag ble lagt frem for kommunestyret.
  • 28. oktober var budsjettet på agendaen i formannskapet med første innspill fra partiene.
  • 3. november: Formannskapets budsjetthøring - offentlig høring i forbindelse med budsjettprosessen.
  • 11. november: Budsjettmøte i koordineringsutvalget der alle politiske partier i kommunestyret er delaktige.
  • 25. november: Formannskapets budsjettmøte - formannskapet behandler budsjettet og avgir sin innstilling til kommunestyret.
  • 9. desember: Kommunestyrets budsjettmøte - kommunestyret vedtar Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Fra 25. november til 9. desember ligger Formannskapets innstilling ute på offentlig ettersyn.
 

Her du se Formannskapets første drøfting av kommunedirektørens budsjettforslag.

Mer informasjon om budsjettprosessen 2020 (PDF, 127 kB)

Budsjettinnspill 2021 og formannskapets budsjetthøring

Formannskapets budsjetthøring ble avholdt i Tangneten tirsdag 3. november

Alle påmeldte fikk presentere sitt innspill til budsjett og de folkevalgte fikk komme med spørsmål. Grunnet smittevern var høringen ikke åpen for publikum, men ble sendt direkte på Facebook og KommuneTV.

Se budsjetthøringen på KommuneTV

 

Kommunen har også mottatt skriftlige innspill til budsjett og økonomiplan 2021-2024.

Les budsjettinnspill i Framsikt
 

 

Budsjettspørsmål fra politikerne

Budsjettspørsmål fra politikerne og svar fra administrasjonen kan du lese i styringssystemet Framsikt.
 

Les budsjettspørsmål fra politikerne her 

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024

 

17:15 – Introduksjon v/ordfører
17:25 – FAU ved Tangenåsen ungdomsskole v/ Roar Wægger
17:35 - Nesoddparken v/ Harald Tronvik
17:45 - Utdanningsforbundet v/ Evelyn Farbrot og Silja Solem
17:55 - Etablering av Montesorri-barnehage v/ Kristine Kjelaas
18.05 - Nesodden idrettsråd 
18:15 - Slutt

Torsdag 22. oktober ble kommunedirektørens budsjettforslag lagt frem for kommunestyret og 28. oktober var budsjettet på agendaen i formannskapet med første innspill fra partiene.

Formannskapet inviterer lag, foreninger og organisasjoner til høring om kommunebudsjettet.
Tid: Tirsdag 3. november klokken 17.15
Sted: Ungdomsarenaen, Tangenten

Torsdag formiddag presenterte kommunedirektør Wenche Folberg sitt forslag til Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 i forbindelse med Nesodden kommunestyres årlige budsjettseminar.

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2021-2024

 

Spørsmål fra politikere og administrasjonens svar

 

Her kan du se oversikten over budsjettprosessen 2020 (PDF, 127 kB), med viktige datoer og hendelser frem mot vedtak i kommunestyret 9. desember.