Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Økonomi og budsjett

  

Budsjettprosessen 2022

21. oktober 2021 la kommunedirektør Wenche Folberg fram sitt forslag til Budsjett og økonomiplan for 2022-2025. Nå kan du lese forslaget og se tidsplanen frem til kommunestyret vedtar budsjettet 15. desember. Du kan også melde deg på budsjetthøringen 16. november.

 

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan for 2022-2025
Meld deg på budsjetthøringen

 

Formannskapet inviterer lag, foreninger og organisasjoner til høring om kommunebudsjettet tirsdag 16. november klokken 18.00 i Ungdomsarenaen på Tangenten.

 

Alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret vil være tilstede under høringen, og det legges opp til at politikerne kan stille spørsmål til de påmeldte deltakerne.


Det er ønskelig at alle påmeldte deltakere, så langt det er mulig, kommenterer på helheten i budsjettet.  Det er også ønskelig at det foreslås forslag til inndekning dersom man har budsjettforslag som medfører økte utgifter.
Hvis du ikke har mulighet til å stille på høringen er det også mulig å sende inn et skriftlig høringsinnspill innen 12. november kl. 16.00.

Har du innspill til budsjettet og vil delta på høringen, send påmelding på e-post til: Kristian.Kvaksrud@Nesodden.Kommune.No
Frist fredag 12. november  kl. 16.00

 

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2022-2025 ble lagt frem for kommunestyret 21. oktober. Forslaget skal behandles i formannskapet 1. desember og i kommunestyret 15. desember. 

 

Her kan du lese Budsjett og økonomiplan for 2022-2025

 

 

Kommunedirektørens presentasjon på kommunestyrets budsjettseminar

Her kan du se kommunedirektørens presentasjon på kommunestyrets budsjettseminar 21. oktober 2021:

Spørsmål fra politikerne om budsjettet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjettprosessen 2021

Her kan du lese kommunens budsjett og økonomiplan for 2021, få informasjon om budsjettprosessen, budsjetthøringer og andre spørsmål knyttet til kommuneøkonomi 2021-2024. 

 

Når det gjelder priser og gebyrsatser 2021 har det vært nødvendig å foreta en presisering av tekst knyttet til satsene innenfor Plan, bygg og geodata. Satsene er ikke endret.

Ny link til Plan, bygg og geodatas priser og gebyrsatser kan leses her: Priser og gebyrsatser 2021 Plan, bygg og geodata

Informasjon om budsjettprosessen 2021

Oversikt over budsjettprosessen frem mot vedtak i kommunestyrets budsjettmøte 9. desember:

  • 22. oktober: Kommunedirektørens budsjettforslag ble lagt frem for kommunestyret.
  • 28. oktober var budsjettet på agendaen i formannskapet med første innspill fra partiene.
  • 3. november: Formannskapets budsjetthøring - offentlig høring i forbindelse med budsjettprosessen.
  • 11. november: Budsjettmøte i koordineringsutvalget der alle politiske partier i kommunestyret er delaktige.
  • 25. november: Formannskapets budsjettmøte - formannskapet behandler budsjettet og avgir sin innstilling til kommunestyret.
  • 9. desember: Kommunestyrets budsjettmøte - kommunestyret vedtar Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Fra 25. november til 9. desember ligger Formannskapets innstilling ute på offentlig ettersyn.
 

Her du se Formannskapets første drøfting av kommunedirektørens budsjettforslag.

Mer informasjon om budsjettprosessen 2020 (PDF, 127 kB)

Budsjettinnspill 2021 og formannskapets budsjetthøring

Formannskapets budsjetthøring ble avholdt i Tangneten tirsdag 3. november

Alle påmeldte fikk presentere sitt innspill til budsjett og de folkevalgte fikk komme med spørsmål. Grunnet smittevern var høringen ikke åpen for publikum, men ble sendt direkte på Facebook og KommuneTV.

Se budsjetthøringen på KommuneTV

 

Kommunen har også mottatt skriftlige innspill til budsjett og økonomiplan 2021-2024.

Les budsjettinnspill i Framsikt
 

 

Budsjettspørsmål fra politikerne

Budsjettspørsmål fra politikerne og svar fra administrasjonen kan du lese i styringssystemet Framsikt.
 

Les budsjettspørsmål fra politikerne her 

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024

17:15 – Introduksjon v/ordfører
17:25 – FAU ved Tangenåsen ungdomsskole v/ Roar Wægger
17:35 - Nesoddparken v/ Harald Tronvik
17:45 - Utdanningsforbundet v/ Evelyn Farbrot og Silja Solem
17:55 - Etablering av Montesorri-barnehage v/ Kristine Kjelaas
18.05 - Nesodden idrettsråd 
18:15 - Slutt

Torsdag 22. oktober ble kommunedirektørens budsjettforslag lagt frem for kommunestyret og 28. oktober var budsjettet på agendaen i formannskapet med første innspill fra partiene.

Formannskapet inviterer lag, foreninger og organisasjoner til høring om kommunebudsjettet.
Tid: Tirsdag 3. november klokken 17.15
Sted: Ungdomsarenaen, Tangenten

Torsdag formiddag presenterte kommunedirektør Wenche Folberg sitt forslag til Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 i forbindelse med Nesodden kommunestyres årlige budsjettseminar.

Budsjett og økonomiplan 2021-2024

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2021-2024

 

Spørsmål fra politikere og administrasjonens svar

 

Her kan du se oversikten over budsjettprosessen 2020 (PDF, 127 kB), med viktige datoer og hendelser frem mot vedtak i kommunestyret 9. desember.