Kommunens årsberetninger og årsrapporter

Årstider - et treKommunens årsberetning legges frem årlig i henhold til kommuneloven § 48.

 

Årsberetning og årsregnskap inneholder opplysninger om alle kjente utgifter og inntekter innenfor det aktuelle regnskapsår. Det blir også redgjort for tiltak som er iverksatt- og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, i tillegg til informasjon om den faktiske tilstanden på likestilling i kommunen.