Follokart - kartportalen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens planregister med oversikt over alle kommuneplaner og reguleringsplaner:

arealplaner.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettigheter og bruk

 

Det er ikke tillatt å benytte data fra Follokart til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av portalen er gratis. Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.