Entreprenørportalen

Nesodden kommune benytter Volue sin web-baserte programvaren «Entreprenørportalen» ved søknader om vann- og avløpstiltak.

I første omgang, vil programvaren benyttes i alle søknader om tilkobling til offentlig vann- og avløp. Det betyr fra 15.04.2023 må alle søknader om tilkobling til offentlig vann- og avløp sendes gjennom Entreprenørportalen. Alle godkjente foretak må ha tilgang til portalen

Denne løsningen forenkler søknadsprosessen på tiltak som er, eller blir, koblet på den offentlige vann- og avløpsinfrastrukturen. Nesodden kommune oppfordrer godkjente foretak til å registrere seg i løsningen. Dersom foretaket ditt ikke er bruker av programvaren, kan bruker registreres her:

https://geminientreprenorportal.no/

Link til video med fremgangsmåte for registrering finner du her:

https://www.youtube.com/watch?v=9Lijm0LBqu4

Hvilke søknader skal Entreprenørportalen benyttes til?

 • Tilknytningssøknader på nye og eksisterende tiltak
 • Ferdigmeldinger

Hvem kan registrere bruker i Entreprenørportalen?

Kun foretak med et organisasjonsnummer kan registrere seg i løsningen. Virksomheter med  kompetanse innenfor VA faget, som rørleggerfirmaer, entreprenører, konsulenter og rådgivere er eksempler på godkjente foretak.

Utførende rørlegger eller prosjekterende entreprenør søker nå på vegne av tiltakshaver (altså eier av tomten det skal utføres arbeid på).

Hva er fordelene med Entreprenørportalen?

 • Man vil få tilgang til eksisterende vann- og avløpsinfrastruktur rundt eiendommen, så man trenger ikke lengre sende inn forespørsel til kommunen om å få tilsendt kart over ledningsnettet i området rundt tomten.
 • Man kan tegne inn prosjekterte ledninger rett i løsningen, og slipper derfor å legge ved PDF-kart fra andre programmer.
 • Saksbehandlingstiden blir kortere.
 • Man vil ha full oversikt over alle søknader som er sendt inn og svar fra kommunen på et sted.
 • Hvert firma har en «superbruker», men hver ansatt kan ha sin egen «underbruker» og ha full oversikt over egne saker.
 • Man bruker den samme brukeren inn mot alle kommuner som har hatt i bruk Entreprenørportalen. Det vil si at når superbrukeren opprettes kan dere velge hvilke kommuner dere vil sende inn søknader til, og det kan legges til flere kommuner etter hvert som flere av dem tar i bruk løsningen, eller dere utvider oppdragsområdet.
 • Da har man full oversikt over alle søknader som er sendt inn til alle kommuner samlet på et sted.

Praktiske tips ved bruk av løsningen

 • Første gang superbrukeren skal logge seg på, bruker han den første lenken i e-post han får tilsendt. Ved senere pålogginger må lenken som ligger litt lengre ned i eposten brukes. Denne er det lurt å lagre som et bokmerke i nettleseren.
 • For superbrukeren må de brukes samme e-postadresse gjennom hele registreringsprosessen og videre. Her kan det derfor være lurt å bruke en e-postadresse som følger firmaet, i stedet for en adresse som er linket opp mot en ansatt.
 • Hver gang det skal opprettes en ny bruker til en ny ansatt i firmaet, eller legges til en ny kommune er det superbrukeren som må brukes.
 • Hvis dere mister lenken til innloggingssiden, så kan foretakets navn søkes på https://geminientreprenorportal.no/ , og velg «åpne Gemini Entreprenørportal» for å få fram lenken.  
 • Hvis dere har fått svar at søknaden er «mangelfull», så må søknaden sendes inn på nytt med manglende info via Entreprenørportalen. Det holder ikke å sende manglende info på e-post eller over telefon, for da får ikke vi avsluttet saken på riktig måte.
 • Får dere beskjed om at organisasjonsnummeret allerede er brukt når dere skal opprette en bruker, så kan det hende at en annen avdeling i firmaet har opprettet en bruker. Dere kan da ta kontakt direkte med den som opprettet superbrukeren og få den personen til å opprette brukere til dere. Hvis dere ikke vet hvem som har opprettet en bruker for foretaket, kan dere sende en henvendelse til oss, så kan vi finne det ut for dere, og gi dere kontaktinfo om hvem som opprettet superbrukeren.  

Det må fortsatt leveres inn skjema for sanitærabonnement, ansvarserklæring, gjennomføringsplan i alle VA-søknader. I ferdigmelding må det fortsatt leveres inn oppdatert gjennomføringsplan og alle nødvendige sluttdokumentasjoner. Disse dokumentasjonene skal legges ved søknaden. For Søknader som trenger dispensasjon, serviceavtale og nabovarsel, må disse legges ved.  

Dersom du opplever praktiske utfordringer knyttet til entreprenørportalen, ta kontakt med en av VA- saksbehandlere i kommunen:

    Nathan Amuri Bahati
    E-post: nathan.amuri.bahati@nesodden.kommune.no

     Andrea Borge
     E-post: andrea.borge@nesodden.kommune.no