Follo Brannvesen

Brannslokkning - Klikk for stort bilde Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 64 85 10 00 

Postadresse: Postboks 364, 1401 Ski

Besøksadresse: Teglveien 18 B, 1400 Ski

E-post: post@follobrannvesen.no

NØDNUMMER: 110

Follo Brannvesen IKS

Nesodden brann- og feiervesen har gått inn i et samarbeid med Follo-kommunene Ås, Frogn, Ski, Oppegård og Enebakk. Samarbeidet innebærer ingen forandringer for beredskapen på Nesodden – stasjonen i Vardenbakken er bemannet som tidligere.

 

Du vil finne mer nyttig informasjon om brann- og feiertjenesten, bl.a. priser og skjemaer, på nettsidene til Follo Brannvesen IKS

 

Her finner du informasjon om feiertjenester fra Follo Brannvesen IKS.

 

Gebyrer for kontroll og feiing av ildsted skal dekke kostnadene for tjenesten i sin helhet i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester.

 

Lovhjemmel:

Forskrift om avfallsbrenning i Nesodden kommune

 

 

 

Brann- og eksplosjonsvernloven