Seksjonering, deling og oppmåling

Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering vil si å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i eierseksjonsloven.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene, og lignende.

Seksjonering til bolig kan bare skje dersom søkeren kan dokumentere at boligseksjonene som angis i søknaden er lovlig etablerte boenheter etter plan- og bygningsloven.

Mer informasjon

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av eiendom. Den utskilte delen blir en ny, selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Hvem kan søke om deling?

Søknad om deling kan sendes inn av eiendommens eier (hjemmelshaver), fester, advokater, kommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som eier eiendommen kreves det at firmaattest av nyere dato legges ved søknaden.

Mer informasjon

Oppmåling av eiendomsgrenser

Ved oppmåling kartlegges, justeres, merkes, måles og kartfestes eiendomsgrenser.

Oppmåling kan gjennomføres både over grenser som er målt opp tidligere, men hvor for eksempel grensemerkingen har gått tapt, og over grenser som ikke tidligere er målt opp og koordinatbestemt.

Mer informasjon

Sammenslåing av eiendommer

Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du få dem slått sammen til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Heftelser på enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen.

Mer informasjon

Grensejusteringer og arealoverføring

For å gjøre eiendomsgrenser mer praktiske, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Vi gjør enten en grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

Du får målt opp, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret (matrikkelen).

Mer informasjon

Kontaktinfo Geodata

Kontaktinformasjon seksjonering, deling og oppmåling

Vi ønsker å yte best mulig service, og vi vil derfor gjerne være forberedt når vi snakker med deg. Det er en fordel om vi ved første henvendelse får avklart hva det gjelder, og så kan vi eventuelt gjøre en avtale om møtetidspunkt eller når vi skal ringe deg tilbake. Da får vi mulighet til å undersøke henvendelsen din nærmere, og vil kunne gi deg bedre svar.

 

Kontakt

Henvendelser kan sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no

 

Geodata telefon: 400 35 320

 

Grunnet presset bemanningssituasjon og stor saksmengde har avdeling Geodata dessverre redusert telefontid i en periode fra og med 1. juni 2022.

 

Du kan nå oss på telefon mandag til fredag kl 12.00 – 14.00

 

Ansatte i avdeling Geodata

  • Jens Kristiansen, avdelingsleder geodata
  • Bjørn Pettersen, landmåler
  • Even Schmidt Tronrud, landmåler og saksbehandler
  • Øystein Åserud Øverås, landmåler og saksbehandler
  • Nihad Mehic, GIS-ansvarlig
  • Jonas Njøten Sletmo, GIS-ingeniør
  • Ronald M B Payabyab, GIS-ingeniør

Oversikt over plan, bygg og geodatas ansvarsområde