Kjøp kart og eiendomsinformasjon

Nesodden e-Torg er kommunens nettbutikk hvor du kan kjøpe situasjonskart og digitale kartdata.

Her kan du også sende nabovarsel og finne eiendomsinformasjon.

 

Nesodden e-Torg

Til elektronisk bestillingsskjema

Situasjonskart

Dersom du skal søke om byggetillatelse, deling/opprettelse av ny grunneiendom, eller arealoverføring, må du kjøpe et situasjonskart. Tiltaket det søkes om skal tegnes inn på kartet. Situasjonskartet blir da betegnet som situasjonsplan og skal innsendes sammen med søknaden.

 

Situasjonskartet er gyldig i inntil 1 år fra produksjonsdato, med forbehold om endringer i kartdata eller planstatus.

 

Med situasjonskartet følger også reguleringsplan med bestemmelser, kommuneplankart med bestemmelser, plananalyse og en områdeanalyse.

 

Situasjonskart kjøpes på e-torget.

 

Nabovarsel

e-torget har en digital løsning hvor du enkelt kan utarbeide et nabovarsel til bruk i din byggesøknad. 

Du kan kjøpe to ulike produkter for nabovarsel:

  • eNabovarsel
    Et elektronisk nabovarsel som sendes direkte til naboenes innboks hos Altinn. Ansvarlig søker vil også motta eventuelle tilbakemeldinger fra naboene i sin innboks hos Altinn.
     
  • Naboliste

    Bestiller du nabovarsel får du en ferdig utfylt pdf, som du kan sende som rekommendert post eller dele ut til dine naboer.

 

Digitale kartdata

Du kan kjøpe digitale kartdata som basiskart (FKB-Grunnkart), arealplaner, flybilder og 3D-modeller på e-torget.

 

Eiendomsinformasjon

Kommunen kan i utgangspunktet ikke oppgi eiere eller annen informasjon for en eiendom over telefon eller e-post. Hvis du vil finne eier og hva som er tinglyst på en eiendom, kan du finne informasjonen på kartverkets nettsider:

 

Se eiendom – Kartverket

 

Trenger du mer informasjon om en eiendom, for eksempel eiendomskart med koordinater, godkjente tegninger eller annen meglerinformasjon, kan du kjøpe dette på Nesodden e-Torg.