Kart og eiendomsinformasjon

Se kart og reguleringsplaner

Innsyn publikum

Origo Innsyn publikum er kommunens nye kartløsning. Her kan du søke på adresse eller gårds- og bruksnummer, og finne informasjon om eiendommen din og hvilke arealplaner som gjelder for eiendommen. Applikasjonen fungerer kun på pc.

 

Innsyn publikum

 

Her kan du lese mer om hvordan du bruker kartet.

 

Nesodden kart for mobil

Kartapplikasjonen Nesodden kart er en enkel applikasjon tilpasset for mobil og nettbrett. Kartet inneholder grunnkart, eiendomsgrenser, reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel.

 

Nesodden kart for mobil

 

Planregister

Arealplaner.no er kommunens planregister. Dette er en portal for innsyn i kommunens arealplaner med aktivt kartvindu og tilhørende dokumenter. Den gir enkel tilgang til alle vedtatte arealplaner og arealplaner under arbeid.

 

Du kan velge å søke på adresse eller gårds- og bruksnummer for din eiendom. Du får listet opp alle planer som gjelder for din eiendom. Mer informasjon om en plan får du opp ved å velge en av arealplanene som er listet opp.

 

Arealplaner.no

 

Rettigheter og bruk


I kommunekart finner du kart over eiendommer, reguleringsplaner, friluftsliv, kretser og flybilder. 
Du kan bruke kartet på PC, mobiltelefon og nettbrett.

 

Det er ikke tillatt å benytte data fra Follokart til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av portalen er gratis. Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.

Kjøp kart og eiendomsinformasjon

Nesodden e-Torg er kommunens nettbutikk hvor du kan kjøpe situasjonskart og digitale kartdata.

Her kan du også sende nabovarsel og finne eiendomsinformasjon.

 

Nesodden e-Torg

 

Mer informasjon

Finn informasjon om din eiendom

Oversikt over forskjellige linker til informasjon om din eiendom.

Mer informasjon

Har du oppdaget feil i eiendomskartet?

Hvis du har oppdaget en grense i kartet du mener er feil, eller du har informasjon om en grense som ikke er registrert, kan du melde fra til oss.

Husk å legge ved relevant dokumentasjon

Sammen med kravet om retting må du legge ved dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Dette kan for eksempel være gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker, private avtaler om eksisterende grenser mellom naboer, eller andre dokumenter som gjelder eiendommen. Hvis noen av disse dokumentene er tinglyst, kan du bestille en kopi fra Kartverket eller Statsarkivene.

 

Les mer om hvordan du bestiller kopi av tinglyst dokument.

 

Med slik informasjon, og forutsatt at naboen er enig i at grensen er feil, kan dere kreve at kommunen retter opplysningene. Dersom du og naboen din er uenige om hvor grensen går, kan verken vi eller Kartverket avgjøre tvisten. Saken må i disse tilfellene bringes inn for forliksrådet, domstolene eller jordskifteretten. Resultatet av slike saker kan registreres i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret).

 

Hvor sender jeg kravet?

Krav om retting kan sendes til oss på e-post: post@nesodden.kommune.no, eller i posten til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle og eventuelt matrikkelføre krav om retting av eiendomskart innen seks uker (matrikkelforskriftens § 19).