Utnyttelsesgrad

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsplanen tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før.

Reguleringsplanen for din eiendom finner du i kommunes kartløsning PlanInnsyn, eller i kommunens planregister. Hvis det ikke finnes en reguleringsplan for ditt område, må det søkes om dispensasjon. Da vil det være bestemmelsene i kommuneplanen som legges til grunn.

 

Mange tomter er allerede fullt utnyttet og da kan du ikke bygge mer. Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du derfor beregne den nye utnyttelsesgraden.

 

For å regne ut dette, må du vite hvor store eksisterende bygninger på tomten er. Du kan bruke godkjente tegninger for din eiendom, eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med.

 

Mer informasjon om grad av utnytting og hvordan dette beregnes:

Veilederen «Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler»

 

Veilederen «Hvor stort kan du bygge?» (Direktoratet for byggkvalitet)

 

Spørsmål og svar om grad av utnytting (Direktoratet for byggkvalitet).

 

Er reguleringsplanen for din eiendom fra før 2010?

Se kapittel 5 «Forholdet til eldre reguleringsplaner» i veilederen «Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler»