Byggesaksveiledningen

Byggesaksveiledningen veileder deg i bygge- og delesaker, og hjelper deg med å forstå hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. Vi veileder ikke på seksjonering som ligger under avdeling for geodata, og vi behandler heller ikke planforespørsler som ligger under planavdelingen.

 

Her kan du bestille time for veiledning. Grunnet smittesituasjonen gjennomfører vi for tiden veiledningen gjennom ringeavtaler, møter på Teams (vi sender lenke, du trenger ikke å ha Teams selv) og gjennom skriftlig behandling. Du kan velge mellom ringeavtale (15 min), en lengre samtale (30 min) og forhåndskonferanse (1 time med referat). Du vil da få hjelp av en byggesaksveileder som kan veilede deg både i pågående byggesaker og i forkant av innsendelse av søknad.

1. Hvis du vil bestille forhåndskonferanse må du i tillegg til å bestille timen, sende inn følgende skjema til post@nesodden.kommune.no: Anmodning om forhåndskonferanse (PDF, 104 kB)


 

2. Trykk her for å bestille avtale med byggesaksveiledningen

 

Kort eller lengre ringeavtale samt forhåndskonferanse, kan bestilles tre dager i uka. Tirsdager og torsdager fra kl. 9 til kl. 14 og onsdager fra kl. 12 til kl. 18. Når du har bestilt tid får du varsling på e-post eller sms. For tiden har vi ikke fysiske møter. For å opprettholde best mulig service, samt unngå kø eller "dødtid", går det ikke an å ringe direkte inn til byggesaksveiledningen. Avtaler må bestilles på forhånd.

Dersom du har bestilt forhåndskonferanse, mottar du en lenke i en egen innkalling. Gå inn på lenken til avtalt tidspunkt og trykk på "Bli med". Du kan selv velge om du vil gjennomføre Teams-møtet med eller uten video. Ved ringeavtaler ringer vi deg.
 

Har du spørsmål om oppstart av planarbeid eller pågående regulering kontakter du planavdelingen. Spørsmål om seksjonering sendes inn til postmottak.


Kontaktperson i byggesaksveiledningen er Annette Ericson Maritvold.

 

Avdeling bygg, delesak og forurensning:

 • Madeleine Salveson, avdelingsleder byggesak
 • Åse Harlem, avdelingsingeniør
 • Thomas Hjeltnes Svensen, avdelingsingeniør
 • Annette Ericson Maritvold, avdelingsjurist
 • Marie Bindingsbø, overingeniør
 • Lars Otto Høgvard, jurist
 • Ingun Lien Solberg, jurist
 • Helene Andrea Advocaat Wigland, jurist
 • Eline Farnes, avdelingsjurist
 • Thomas Gangstad, avdelingsjurist
 • Andrea Borge, overingeniør VA
 • Lars Rumohr Blingsmo, VA-ingeniør

Plan, bygg og geodata